Voor de Rommelmarkt wordt ieder jaar een kalender opgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer spullen ingeleverd kunnen worden,  wanneer de openingsdagen zijn, enz. Deze kalender wordt ieder jaar huis aan huis bezorgd (de gele kalender).


Deze kalender vindt u hier:  Rommelmarktkalender 2020

Aanvullende gegevens