Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 18 jan.)

DIENSTEN OP

Zondag 24/01

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Heilig Avondmaal

17.00 uur Ds. A,A, van den Berg

                 Dankzegging Heilig Avondmaal

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Zondag Na de dienst van afgelopen zondagmorgen kreeg ik gelukkig andere berichten binnen, dan een week geleden. Fijn dat de verbinding en uitzending ‘kraakhelder’ was. Want het was een bijzondere dienst met daarin het afscheid van Peter in ’t Veld via de camera en de bevestiging van Evert Jan van Eck als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Het thema was ‘Tijd voor het koninkrijk!’ Dat mogen we meenemen de komende moeilijke weken in. In alle tijden mogen we ons inwoners van Gods koninkrijk weten als we Jezus’ stem ‘Volg Mij’ gehoorzamen. 

Online-Avondmaal Komende zondag mogen we als gemeente online verbonden zijn in de viering van het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende viering ’s morgens. De voortzetting ’s middags komt door de afwezigheid van bezoekers te vervallen, in plaats hiervan zal de dienst uitsluitend in het teken van de dankzegging staan. In de morgendienst willen we lezen uit Johannes 2 over de bruiloft te Kana om het feest van het Avondmaal te onderstrepen – juist nu. In de middagdienst lezen we verder in het Markusevangelie, al weet ik (nu maandagmoren) nog niet precies welk gedeelte.

Meeleven Mevr. K. Snaaijer-van Roon is afgelopen maandag verhuisd naar De Korenschoof te Heinenoord. We wensen haar sterkte toe op deze nieuwe woonplek in gewenning. Laten we deze dagen ook meeleven met allen voor wie de lockdownverlenging erg moeilijk is. Ik denk aan kinderen, tieners en de almaar zwaarder economisch getroffenen in betreffende branches.

Koffie-ontmoeting 31-1 afgelast De oproep van de vrouwenkring om op 31 jan. iemand uit te nodigen of bij iemand op bezoek te gaan komt te vervallen in verband met de aangescherpte coronamaatregelen.   

Je eigen lied in de dienst? Afgelopen zondag moesten we stoppen met het werken met een zanggroep in de liturgie op dringend advies van de landelijke kerk. Dat is spijtig want het is natuurlijk het mooiste om de liturgie van de gemeente, de lofprijzing, iets eigens te laten zijn. Maar hier zijn gelukkig ook creatieve vormen voor te vinden. Ik wil u/jullie daarom uitnodigen thuis een lied op te nemen en dat bij mij in te leveren (mailen) in de vorm van een mp3-bestandje! Dan kan het lied een plaats krijgen in één van de diensten. Graag liederen uit het Liedboek of Op toonhoogte, zodat iedereen het goed kan volgen. Op deze manier kan tegelijk ook het onderlinge contact levend blijven.

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 24/01 Bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Voedselbank.

Deur Onderhoud Kerkplein

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars. U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 3 via bank, bus en app.

Kerk: 15; 20; 25 en via Mw. C. Kuipers 100 euro

Kerk en Eredienst: 9; 25 en 50 euro

Verjaardagfonds : 5 euro

Hulpfonds Mw. De Jonge: 50 euro

HJP: 4,50 euro

ZWO: 4,50 euro

App week 3: K. en E.32,50; Diaconie 27,50; HJP 5,50; ZWO 5,50;

kerkomroep 10 euro

Actie Kerkbalans 2021: De week van 18 januari worden de enveloppen weer opgehaald bij diegenen die dat hebben aangegeven. Van harte bij u aanbevolen.

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens