Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 25 jan.)

 

DIENSTEN OP

Zondag 31/01

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Zondag We mogen terugkijken op een gezegende Avondmaalszondag. Ik ontving verschillende foto’s van gedekte tafels thuis met brood en wijn, die door het gemeenschappelijk gebed vanuit de dienst tot levende tekenen van Christus’ aanwezigheid mochten worden. Door alles heen het feest van Gods genade in onze huizen! Maar ik denk ook aan de huizen van gemeenteleden waarin dit onmogelijk was door persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte of rondlopende en schreeuwende kinderen... Geve onze God en Vader ook dan u/jullie door alle gebrek aan gemeenteleven heen zijn zegen en kracht! Zondagmiddag een stevig thema ‘Gebondenheid en bevrijding’. De moeite waard om nog eens terug te luisteren als dit thema e.e.a. oproept. Mogen we allen leven in de ‘vrijheid in Christus’ en die ook steeds weer zoeken in de blijvende geestelijke strijd in het geloofsleven!

Meeleven Fam. P. Schram-in ’t Veld ontving een ernstig bericht over de conditie van Plonie. We hebben zondag voor hen en de familie gebeden. Moge de Here God hen nabij zijn en dragen op deze zware weg.

Huwelijksjubileum Zaterdag 6 februari hopen onze voorzitter van de kerkenraad Hugo Snaaijer en zijn vrouw Cockie 40 jaar getrouwd te zijn. We wensen hen in de gegeven omstandigheden een dankbare en toch feestelijke gedenkdag toe!  

Overlijden Op 21 januari is overleden Grietje Kranendonk-Snaayer in de leeftijd van 86 jaar. Zij was sinds 5 oktober 2018 weduwe van Leendert Kranendonk. Het afscheid en de begrafenisplechtigheid hebben woensdagmiddag plaatsgevonden in besloten kring. We wensen de familie Gods sterkte in dit verlies van moeder en oma.

Catechese Na de Kerst zijn de catechesegroepen niet meer samen gekomen. We willen namelijk gelijk op gaan met de sluiting én opening van de scholen. Om contact te houden hebben we vorige week in groepen ge-video-beld. Deze week hoop ik me te gaan verdiepen in online-catechese met handvatten van de HGJB. En dan hoop ik dat ik die na 9 februari niet nodig zal hebben... Maar mocht dat wel zo zijn, dan gaan we bij blijvende sluiting van de middelbare scholen online verder. God zegene onze jongeren op de weg die zij nu gaan. Het is kaal en saai maar het kan, zeg ik op dit moment heel voorzichtig, ook vormend zijn voor hun verdere leven.

Spreekuur/pastoraat Mijn spreekuur dinsdagmiddag 13.00-14.00 uur is, zolang de strenge lockdown duurt, telefonisch geworden. In noodgevallen gaat de deur echter zeker open. Daar waar nodig blijf ik ook, in goed overleg, gemeenteleden bezoeken. Verder ben ik, indien thuis, natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar. Schroomt u dus in geen geval een beroep op mij te doen in deze nare tijd!   

Je eigen lied in de dienst? We zijn al weer twee zondagen gestopt met de zanggroep in de liturgie.  Dat is spijtig want het is natuurlijk het mooiste om de liturgie van de gemeente, de lofprijzing, iets eigens te laten zijn. Maar hier zijn gelukkig ook creatieve vormen voor te vinden. Ik wil u/jullie daarom uitnodigen thuis een lied op te nemen en dat bij mij in te leveren (mailen) in de vorm van een mp3-bestandje! Dan kan het lied een plaats krijgen in één van de diensten. Graag liederen uit het Liedboek of Op toonhoogte, zodat iedereen het goed kan volgen. Op deze manier kan tegelijk ook het onderlinge contact in onze eigen stemmen levend blijven. Lieve en Lidewey beten zondagmorgen het spits af, voor komende zondag kreeg ik zondagmiddag al een mooi lied binnen! Wie volgt?

Hartelijke groet va. Het Kerkplein, ook namens Jojanneke.

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 31/01 Diaconie.

Deur Onderhoud Groenvoorziening

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 4 via bank, bus en app.

Kerk: 10 en 60,50 euro

Kerk en Eredienst: 10; 25; 30 en 100 euro

Onderhoud Kerkplein: 6 euro

Oecumene: 10 euro

Heilig Avondmaal/Voedselbank: 10 en 15 euro

ZWO: 1,50 euro

HJP:  1,50 euro

Verjaardagfonds: 3x10 en 100 euro

App week 4: K. en E. 97 euro; Oecumene 61 euro;

HJP 21 euro; ZWO 18 euro;

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens