Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 8 feb.)

 

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 14/02

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Ds. J. van Walsum, Alblasserdam                

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

Zondag 7 februari stond in het teken van de sneeuw zou je bijna zeggen. Ds. De Jonge kon niet komen uit Leiden en ’s middags was er door de omstandigheden een leesdienst. Dat laatste is toch heel zeldzaam in onze gemeente, respect voor onze pastoraal ouderling Maas! In mijn Achterhoekse tijd kwam dit vaker voor: ‘ouderlingendiensten’. Dit uit gebrek aan middelen om gastvoorgangers uit te nodigen. Moge de leesdienst van zondagmiddag daar geen voorbode van zijn, maar positief een teken van de hoge verantwoordelijkheid van het ouderlingenambt voor de bediening van het Woord en de sacramenten in de gemeente!

Meeleven Dhr. J. van Prooijen ontving vorige week het harde bericht ernstig ziek te zijn. Hij had dit al wel aan voelen komen, maar dat maakt de klap niet minder hard. We hebben zondag voor hem gebeden, als ook voor de andere (ernstig) zieken met wie we meeleven.

Ziekenbriefje Nog steeds druppelt er heel af en toe een aanmelding bij mij binnen om het ziekenbriefje per mail te ontvangen. Eén berichtje naar mij is voldoende om aan de lijst mailadressen toegevoegd te worden! 

Spreekuur/pastoraat Mijn spreekuur dinsdagmiddag 13.00-14.00 uur is, zolang de strenge lockdown duurt, telefonisch geworden. In noodgevallen gaat de deur echter zeker open! Daar waar nodig blijf ik ook, in goed overleg, gemeenteleden bezoeken. Verder ben ik, indien thuis, natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar. Schroomt u dus in geen geval een beroep op mij te doen in deze nare tijd!   

Paaskalender De kerkenraad geeft dit jaar graag de Paaskalender van de Protestantse Kerk in Nederland aan alle leden van onze Hervormde Gemeente Puttershoek. Omdat de 40 dagen voor Pasen (vanaf woensdag 17 februari!) elk jaar een tijd is om bewust toe te leven naar Pasen. Met hierbij aandacht voor de weg die Jezus Christus is gegaan en wat dat voor ons betekent. Deze kalender wil je hierbij op een eenvoudige manier bij de hand nemen en zal uiterlijk 15 februari bezorgd worden. Neem, lees en wees gezegend door de HERE God! Maar wij willen deze kalender ook geven om met elkaar verbonden te blijven in deze afstandelijke coronatijd. Door dagelijks met dezelfde bezinning bezig te zijn! Doet u hierbij tijdens de 40 dagen een mooie ervaring op, dan zou het in onze tijd natuurlijk verbindend zijn deze te delen met andere gemeenteleden. Schroom in zo’n geval niet je ervaring te mailen naar ondergetekende of telefonisch door te geven. Bij voldoende inzendingen kan ik er dan een ‘40 dagen gemeentepodcast’ op de website van maken als onderdeel van ons jaarthema 2020/21 ‘Samen’!

Voorjaarsvakantie Met een witte wereld om mij heen schrijf ik hier toch over de ‘voorjaarsvakantie’ die eraan komt. Ik doe hierin mee met de kinderen van zaterdag 20 tot zaterdag 27 februari. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba mevr. E.A. Meijer-Melissant (078-8422508) en er zal een achterwacht-collega beschikbaar zijn.  

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 14/02 Kerk en Eredienst

Deur GZB project Ds. Vogelaar/Sulawesi

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 6

via bank, bus en app.

Kerk: 15; 3x20; 50 euro

Kerkbalans: 10 euro

Kerk en Eredienst: 2x10; 2x25; 2x30 en 50 euro

Heilig Avondmaal/Voedselbank: 10 en 25 euro

Diaconie: 5 en 25 euro

Verkoop aquarel Jan Plaisier 50 euro

App week 6: Diaconie 71,50; Ond.Groenv. 65,50; ZWO 2,50

HJP 2,50 euro

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens