Hier de diensten voor zondag 28 februari 10.00 uur Ds. L. den Breejen uit delft en 17.00 uur Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer.

Bij de diensten Wat mochten we afgelopen zondag bepaald worden wat de kern van ons geloof is. We hebben geen gemakkelijke Jezus maar Jezus maakt het ons wel gemakkelijk door hem lief te hebben zoals we zelf elkaar moeten lief hebben met aandacht en respect voor de ander.

Laten we zo achter jezus aangaan om in de stilte de rust te zoeken niet op eigen kracht maar gevoed door de heilige geest. Jezus zocht regelmatig de stilte op om te bidden hoe vaak doe u, jij dat stilte om je heen?

2 overlijdens berichten: boven de rouwkaart van Mevrouw Aagje Vos-Muller staat de tekst

vaste rots van mijn behoud” in die hoop volle gedachte is zij op 16 februari van ons heen gegaan.

Mevrouw Vos laat kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen na. Jaren heeft mevrouw Vos haar plaats in de kerk gehad en zich ingezet voor de gemeente tot dat de ouderdom grip op haar kreeg toch bleef ze kerkelijk betrokken en wilde graag weten hoe het ging in de kerk.

Bij de familie zal de lege plaats gevoeld worden als je moeder, oma en overgrootmoeder verdwijnt in de regelmaat van je leven. Afgelopen maandag 22 februari heeft de afscheidsdienst en begrafenisplechtigheid plaats gevonden.

”Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve”. Deze woorden stonden boven de rouwkaart van de heer Hendrik Cornelis Noordhoek.

Op 18 februari is hij heen gegaan de heer Noordhoek laat een vrouw, kinderen en

achter kleinkinderen na. Na jaren in Maasdam te hebben gewoond zijn ze samen in 2012 naar Puttershoek gekomen waar ze zich al gauw thuis voelde binnen onze gemeente. Na een langdurige periode waarin met medicijnen het ziekte beeld kon worden bevroren ging het eind 2020 steeds slechter en mocht de medicatie geen uitwerking meer hebben zo is hij heen gegaan in vertrouwen op zijn heiland. Op 24 februari hebben we afscheid van hem genomen na een dienst van woord en gebed. Moge de Heere de families die door het heengaan van hun geliefde troosten en bemoedigen dat zij de kracht van het woord als een warme deken om zich heen mogen voelen.

40 dagen tijd: heeft u de kalender er al bij gepakt om zo naar Pasen toe te leven iedere dag een gedachte spinsel en een tekst om te lezen.  En kinderen hoe gaat het met de speurtocht jullie hadden afgelopen zondag wel erg mooi weer om te zoeken naar aanwijzingen. Laat je vader of moeder maar goed de website in de gaten houden want volgende week is er weer een nieuwe speurtocht. Laten we hopen dat we binnenkort weer naar de kerk mogen als u dit leest is de persconferentie geweest we bidden en hopen op versoepelingen bid u en jij mee in het bijzonder voor de mensen die langdurig ziek zijn en hun einde voelen naderen. Heer wees ons nabij nu de nacht komt wees onze gids in nacht en ontij en leidt ons veilig thuis.

Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten 28/02 Diaconie

Deur Kerk in aktie-40 dagentijd collecte

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars. U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst. Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 8 via bank en bus:

Kerk en Eredienst: 2,50; 2x10  euro

Kerk: 10; 2x20 en uit dankbaarheid 400 euro

HJP: 25 euro

Diaconie/GZB Ds. Vogelaar: 2,50 en 200 euro

Verjaardagsfonds: 10 en 20 euro

App week 8: K en E 57; GZB Ds. Vogelaar 57; ZWO 3; HJP 3 euro

Kerkelijk Bureau

 

 

 

 

Aanvullende gegevens