Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 22 maart)

 

DIENSTEN OP

 

Zondag 28/03

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Palmpasen/Doopdienst

17.00 uur Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel

 

Goede vrijdag 02/04

15.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 (aangepast) Heilig Avondmaal

19.30 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Heilig Avondmaal

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Doopdienst De eerst op zondag 10 februari geplande doopdienst (na de doopbezinning half december) zal nu komende Palmzondag gehouden worden! Gedoopt zal worden Samuel Alexander van den Berg, zoon van Joram en Eveline van den Berg-Bos. We zien uit naar een gezegende dienst! Voor de ouders, verdere familieleden en ons allen. We lezen op Palmzondag uiteraard over de intocht van Jezus in Jeruzalem en proberen lijnen te trekken naar de doop en geloven onze tijd!

Geesteren (Gld) Na de doopdienst ’s morgens zal ’s middags voorgaan ds. C. Baggerman. Een nieuw gezicht in onze gemeente - altijd verfrissend. Tegelijk kunt u in deze dienst ook iets proeven van mijn eerste gemeente in de Achterhoek, waar ds. Baggerman namelijk mijn directe voorganger was voordat hij vertrok naar Yerseke! Het belangrijkste boven verfrissing en andere gemeentes uit is natuurlijk dat het Woord van God rijkelijk tweemaal/zondag verkondigd mag worden en wortel wil schieten in ons hart en leven!

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven aan mevr. F. de Graaf-Noteboom.

Meeleven Mogen de zieken zich op weg naar Pasen gedragen weten door Hem die onze zonden én ziekten gedragen heeft. En mogen wij die zelf al of niet met ziekte te maken hebben met hen meeleven! Steeds tijdens bezoeken merk ik hoezeer meeleven via een bemoedigend kaartje gewaardeerd wordt en draagt!     

Lief en leed-lijstje Voor wie mee wil leven met de zieken: geef u bij mij op om per mail het l&l-lijstje te ontvangen! Waardevol in deze tijd met vele zieken in de gemeente.

Op weg naar Pasen Dat zijn we! Zondagmorgen waren we al in Gethsémané. En na de intocht van Jezus in Jeruzalem komende zondag gaan we echt de Stille Week in. Wat mooi (zie onder!) dat de kerk dan elke avond open is om dag voor dag bewust toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik hoop dat u er geestelijk gebruik van zult maken en, hetzij in de kerk hetzij thuis, gezegend zult worden!

Goede Vrijdag aangepaste middagdienst Graag wijs ik op deze dienst speciaal voor hen die vanwege persoonlijke conditie gebaat zijn bij een korte en krachtige dienst! Brood en wijn zullen corona-veilig uitgedeeld worden op uw zitplaats. U kunt zich ook voor deze dienst opgeven bij mevr. Cobi Kuipers-Versendaal (tel.6762671)

Hartelijke groeten, gezegende Stille Week!

  1. A.A van den Berg

 

Stille Week In de stille week voor Pasen is de kerk open van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 's avonds. Iedereen is welkom voor een moment van rust. U hoeft zich hier niet voor op te geven, wel wordt bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven. Om half 8 is er een moment van gezamenlijk verdiepen met een bijbellezing, een meditatie, een gedicht en een lied. Dit wordt ook uitgezonden via Kerkomroep; de uitzending begint om half 8.

Ouderling Nelleke Dorsman-Vos

 

Diaconierekening De rekening van de diaconie over het jaar 2020 ligt ter inzage bij de penningmeester: Laan van Heemstede 38 Puttershoek. U kunt de rekening ook online bekijken op de ANBI pagina van de diaconie op onze website.

Diaconie

 

Collecten 28/03 Kerk en Eredienst

Deur Onderhoud Kerkplein

Collecten 02/04 Bekercollecte bij het Heilig Avondmaal is

bestemd voor Hulpfonds Mw.De Jonge

Deur Onderhoud orgel

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 12 via collecte, bank en bus:

Kerk en Eredienst: 1,50; 10 en 100 euro

Bidstond: 100 euro

Kerk: 20 euro

Kerk in Aktie Diaconaat: 1,50 euro

Hulpf. Mw.De Jonge: via mw. N. Naaktgeboren 108 euro

App week 12: K en E 36; Kerk in Actie 23,50; ZWO 4; HJP 3;

Bidstond 6,50;

 

Aanvullende gegevens