Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 29 maart)

 

DIENSTEN OP

 

Zondag 04/04

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Pasen

17.00 uur Ds. J.W. Aanen, Dordrecht

Zondag 11/04

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Ds. G.J. van Beek, Nieuw Lekkerland

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Terugblik en vooruitblik We zien dankbaar terug op een feestelijke Palmzondag- en doopdienst ondanks de beperkingen. En nu mogen we toeleven naar Pasen. Heel fijn dat Hans de Bruin, dochter Eline en Esther de Haan hun muzikale medewerking weer zullen geven! Pasen is het feest van de hoop tegen alle wanhoop in onze wereld en ons eigen leven in. We vieren het leven uit de dood voorbij onze zonden en wonden. Grote hoge woorden ziende alle zonden en wonden om je heen dichtbij en ver weg in Indonesië, Myanmar… maar: ‘wat je niet kunt geloven moet je vieren!’ (Willem Barnard). En dan wordt het je weer opnieuw geschonken door de Heilige Geest: geloof, hoop en liefde! Mogen we hierin komende zondag in ons jaarthema SAMEN verbonden zijn!      

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als felicitatie en zegenwens aan de doopouders Joram en Eveline van den Berg-Bos.

Meeleven Dhr. M.J. Kimmel mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis. Mevr. J. van Hal-Kraal is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Mevr. P.A. Schram-in ’t Veld is opgenomen in het hospice te Zuid-Beijerland. We hebben zondag voor hen en alle zieken gebeden om kracht, zo mogelijk herstel en vrede in het hart. Mogen de zieken zich op weg naar Pasen gedragen weten door Hem die onze zonden én ziekten gedragen heeft. En laten wij die zelf al of niet met ziekte te maken hebben met hen meeleven!

Lief en leed-lijstje Voor wie mee wil leven met de zieken: geef u bij mij op om per mail het l&l-lijstje te ontvangen! Waardevol in deze tijd met vele zieken in de gemeente.

Vreugdevol Pasen! Dat wens ik u allen van harte toe. Je kunt je hierbij nuchter en praktisch afvragen hoe dat zou kunnen in de beperkingen van samen komen dit tweede corona-Pasen en na de commotie op Urk en in Krimpen… Maar Pasen vieren, in Pasen geloven overstijgt toch verre de waan van de dag?! Dat ervaren wij in de ontmoeting met de levende Christus en daar zien we voor komende zondag naar uit!

Gezegende Paastijd!    

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 04/04 Kerk en Eredienst

Deur Onderhoud Gebouwen

Collecten 11/04 Kerk en Eredienst

Deur Pastoraat eigen Gemeente

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 13 via collecte, bank en bus:

Kerk en Eredienst: 2x10; 20; 50 en 100 euro

Bidstond: 30 euro

Kerk: 10 euro

Dankoffer: 10 euro

Verjaardagsfonds: 2,50; 2x10 en 100 euro

Kerstgroet: via ouderling Mw. E. Maas 5 euro

App week 13: Past.eigen Gemeente 26,50; Onderh.Geb. 21,50;

ZWO 5 euro; HJP 5 euro;Verjaardagsfonds 25 euro

Kerkelijk Bureau

 

 

Aanvullende gegevens