DIENSTEN OP

Zondag 25/04

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Doopdienst

17.00 uur Ds. C. Haasnoot, Lisse

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Doopdienst Komende zondag zal gedoopt worden Maud de Winter, zusje van Noor en Menno en het  derde kind van Bart en Maaike de Winter-Nagtegaal. We zien met hen uit naar een gezegende dienst na een mooie voorbereiding hierop. We lezen uit Lukas 24 over de Emmaüsgangers, maar meer nog over de opgestane Heer in Wiens naam Maud gedoopt mag worden!

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als groet en bemoediging van de gemeente aan mevr. G. Wijntje-Boender.

Overlijden Op 13 april is overleden dhr. Klaas den Boer in de leeftijd van 89 jaar. Hij is afgelopen zaterdag in besloten kring begraven. De gehele familie maar in het bijzonder zijn vrouw wensen we sterkte toe in dit verlies nu, na de moeilijke periode eerst al van het niet meer bij elkaar kunnen wonen. We hebben zondag voor haar gebeden.

Meeleven Mevr. J. van Hal-Kraal mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis en verblijft tijdelijk in Huys te Hoecke. We hopen dat ze aan mag sterken in aanwezigheid van haar zus in het huis! Mevr. Corrie Wimmer ziet uit naar een langverwachte operatie. Ook voor haar hopen we op voorspoed op deze weg samen met haar man Leo.

Podcast paaskalender De beloofde paaskalender-podcast van mij staat spoedig op de website van de gemeente. Klik en luister om ook op deze manier “samen” gemeente te zijn! U kunt ‘m ook bij mij aanvragen, dan mail ik de podcast direct als mp3-bestand. Ik heb ‘m al verzonden aan alle abonnees van het lief&leed-lijstje. Fijn om hartelijke reacties te krijgen waaruit blijkt hoe deze podcast inderdaad verbindend en zelfs ook bemoedigend werkt. Ik ben een dankbaar mens, als ds. in corona-tijd en des te meer als digibeet van huis uit...

Corona De besmettingscijfers in onze Hoeksche Waard liepen de laatste tijd wat op. En inderdaad, je hoort er veel van om je heen. Sterkte voor allen in ziekte en de quarantaine-narigheid. Laten we nog even volharden met z’n allen – in vertrouwen op de Here God die niet loslaat de werken van Zijn handen. Aan ons persoonlijk leven en aan dat van Zijn gemeente!

Hartelijke groeten uit de pastorie,

ds A.A van den Berg

 

Collecten 25/04  ZOA Vluchtelingenhulp

Deur Onderhoud Gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 16 via bank en bus:

Kerk en Eredienst: 1 en 5x10 en 50 euro

Kerk: via Scriba A. Meijer 10 euro

Pastoraat Eigen Gemeente: 1 en 10 euro

Onderhoud Kerkplein: 10 euro

Onderhoud Gebouwen: 10 euro

Verjaardagsfonds: 10 euro

App week 16: K. en E. 36,50; Pastoraat eigen gemeente 21,50 

ZWO 10; HJP 5 euro

Solidariteitskas 2021: In week 18 wordt aan u een bijdrage gevraagd

voor de Solidariteitskas. U ontvangt daarvoor een acceptgiro.

Voor de leden die al eerder een machtiging hebben afgegeven,

delen wij u mede dat de incasso op 4 mei zal plaatsvinden.

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens