DIENSTEN OP

Zondag 09/05   10.00 uur Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem 17.00 uur Ds. C.H. Wesdorp uitZoetermeer    

Donderdag 13/05 Hemelvaartsdag  10.00 uur  Ds. A.A. van den Berg

Zondag 16/05   10.00 uur Ds. H. van der Laan uit Valkenburg  17.00 uur Ds. G. van der Linden uit Waalwijk. Ook te beluisteren : www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio

Bij de diensten: Mochten we afgelopen zondag zomaar eenvoudig, van uit het praatje met de kinderen horen, dat het gratis en voor niets is. Het evangelie wordt je aangeboden durf jij het aan om het aan te pakken? Hij wil je vriend zijn hoorde we s ’avonds in de verkondiging voor niets?

Hij heeft er zijn leven voor gegeven om tot u te komen, geef je hand maar aan hem hij lijdt je door de diepste dalen, zo denken we aan onze gemeente leden die nog niet de vrije ruimte durven te betreden omdat de corona nog steeds om zich heen grijpt. Ik hoop en bid dat de Heere je de vrijheid schenkt en geeft. Zo leven we naar hemelvaart toe om te gedenken dat Jezus is opgevaren om aan de rechterhand van zijn Vader plaats te nemen, om een plaats te bereiden voor ons mensen. Ieder jaar weer vieren we dit maar wat betekend het voor ons persoonlijk?

Hebben we vertrouwen in Hem die ons is voor gegaan in vreugde en in tegenspoed zoek hem maar op hij is niet voor niets gestorven en op gestaan. Ik hoop u en jou te ontmoeten in de diensten die er aankomen zodat we met elkaar kunnen zeggen, ik wil u o God mijn dank betalen u prijzen in mijn avondlied dat deze bede ons geloof mag versterken en we elkaar tot troost en zegen mogen zijn.

Zieken: Afgelopen zondag zijn de bloemen naar mevrouw Wimmer gebracht. Ze is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis maar heeft nog een lange weg te gaan. Door het noemen van haar naam  haar denken we aan al de andere zieken thuis of waar dan ook verpleegd en verzorgt. Dat de God van lief en leed uw pijn mag verzachten en dat u zijn handen mag voelen die u dragen in donkere dagen.

Uw ouderling Hugo Snaaijer.

 

Collecten 09/05  Kerk en Eredienst Deur Onderhoud gebouwen

Collecten 13/05 Diaconie Deur Onderhoud gebouwen

Collecten 16/05 Kerk en Eredienst Deur Evangelisatie

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.

Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. nr. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 18 via bank en bus:

Kerk en Eredienst: 2; 20 en 3 x 100 euro Kerkradio: 19,50 euro:Verjaardagsfonds: 2 x 20 en 50  euro ZOA Vluchtelingenhulp:  2 en 10 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens