DIENST OP zondag 10/10: 10.00 uur: Ds. G. E. v.d. Hout uit Lekkerkerk.

                                            17.00 uur: Ds, M. de Graaf uit Maasdam ( vriendendienst )

De diensten zijn te beluisteren op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658  en via de kerkradio.

Het ringblad weer iedere week. Steeds opnieuw met de neus op de feiten gedrukt te worden is best vervelend, terwijl je er alles aan kunt doen om het te voorkomen.

Hé, hoor ik sommigen zeggen, afgelopen zondagmorgen mochten we het horen. Vergeven wij, zoals onze God ons vergeving geeft, iedere keer weer?  De toekomst; hoe vaak hebben we het er niet over. De één  over het weer, de ander over het geloof. Hoe is uw geloof? Stabiel als een hogedrukgebied ,of komen de stormen af en aan in uw en jouw leven. Bid toch om bestendigheid in je leven.

De eerste zondag waarin het mogelijk was om weer vrij de kerkdienst te bezoeken, willen we dit toch weer onder de aandacht brengen. Om een ieder de draad weer te laten oppakken. Laat je plek niet onbezet. We hebben u, jou, jong en oud nodig, om kerk te zijn. Mocht je nog twijfelen, je bent uitgenodigd voor de diensten. Niet door mensen, maar door de Allerhoogste zelf, die roept: “Komt allen tot Mij, die het niet meer zien zitten.  Kom tot de bron en drink daaruit om niet”.

Alle kerkelijke activiteiten zijn weer begonnen, dus laten we naast de kerkdiensten ook de andere bijeenkomsten bezoeken.

Dinsdag 12 oktober komt de Bijbelkring “Jezus ontdekken” weer bij elkaar in de Hoeksteen. Van harte uitgenodigd.

Voor alle andere actuele activiteiten, raadpleeg de website. 

 

Bloemen:

De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar, Mevr R, Dijkman-Jabaay en naar mevr. C. Snaaijer- van Roon. 

 

Mededelingen:

Laten we, uitziende naar de diensten voor a.s. zondag, extra aandacht hebben voor de vriendendienst, die we op zondagmiddag mogen houden, samen met onze buurgemeente Maasdam. Aanvang 16:00 uur.

De kerkenraad deelt u mede dat we, vanwege het uitvallen van onze eigen predikant door ziekte, Ds J. Breure uit Zwijndrecht bereid hebben gevonden om onze gemeente te ondersteunen in het crisispastoraat en de kerkenraad te adviseren als consulent.

Dankbaar mogen we berichten dat Corine v.d. Bijl maandag 4 oktober naar huis mag komen. Ze zal tijdelijk bij haar dochter verblijven om aan te sterken van de long operatie die ze heeft moeten ondergaan. Een kaartje mag altijd naar haar thuis adres worden gestuurd: Wilhelminastraat 53 te Puttershoek.

Onze gedachten zijn ook bij mevr Muller – Monster. Volgende week hoop ik u hierover meer te kunnen berichten. Als u dit leest, is de operatie al geweest. Wil de doktoren de middelen en kennis geven, zodat wat ze doen tot zegen mag zijn en de juiste uitwerking mag hebben voor de toekomst.

Last but not least zijn onze gedachten bij onze herder en leraar en zijn gezin. Wij bidden voor onze predikant, dat de rust mag wederkeren.

Uw ouderling: Hugo Snaaijer

 

Collecten 

10/10 Kerk en Eredienst en de deurcollecte ZWO/PKN ondersteuning geloofsopvoeding

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.

Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.

Ook kunt u uw giften digitaal overmaken via de Appostel App van de Hervormde Gemeente Puttershoek.

Giften:

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 39

Kerk: 5 euro en via ouderling J. Kornaat 20 euro Kerk en Eredienst: via

Mw. A. Vlasblom 5 euro Heilig Avondmaal: via Mw. A. Vlasblom 5 euro Hulpfonds.

Mw. De Jonge : via Mw. N. Naaktgeboren 50 euro

Kerkelijk bureau.

Aanvullende gegevens