Dienst op zondag 17 oktober:  10.00 uur Ds. H.M. Vastenhout uit Sliedrecht.logo kerkomroep

                                                 17.00 uur Ds. J. van Walsem uit Alblasserdam.


De diensten zijn te beluisteren op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio.

Zoekt en je zult vinden.

In de vriendendienst, die we samen met onze buurgemeente mochten houden, werden we er maar weer eens aan herinnerd, dat al zijn we verdwaald, we niet verloren zijn. Hij, die hemel en aarde heeft gemaakt en zelfs het kleine niet uit het oog verliest, zal jou altijd zoeken. Hij hoeft niet zijn hele huis om te spitten, hij weet namelijk altijd waar we uithangen. Laat jij je vinden? Nu we weer bij elkaar mogen komen, wanneer zie ik je weer? Laat je leiden door Zijn woord en daad.

Zo mogen we samen kerk zijn; niet ieder op zijn eigen eiland, maar gezamenlijk de Heere loven in zingen, bidden en luisteren naar Zijn woord.


Bloemen:
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Corine v.d. Bijl en naar Fam. J. van Es


Onze zieken:
Vorige week schreef ik dat voor mevr. Muller –Monster de operatie aanstaande was. Echter doordat ze een ontsteking had, is de operatie uitgesteld. We hopen en bidden dat er de komende week wel behandeld gaat worden. We kunnen berichten dat Corine v.d. Bijl weer op haar eigen thuis adres verblijft. We bidden en hopen dat ze aan mag sterken. Dankbaarheid is op zijn plaats voor de velen mensen die haar bijstaan. Voor Mevr. Groenendijk- van Horssen bidden we om de nabijheid van Gods liefde in deze zo moeilijke periode, waarin ze momenteel verkeert.
Ook voor alle, niet bij name genoemde, zieken en aan huis gebondenen willen we om ontferming vragen. Dat we de liefde van God mogen vinden, ook al lijkt het ons zo duister.


Mededelingen:
Op de website van onze kerk heeft Ds. J. Breure zichzelf voor gesteld aan onze gemeente. Ds. Breure gaat in ons gemeenteleven meewerken op dinsdag- en woensdagmiddag. Hij hoopt dan zoveel mogelijk de gemeenteleden te bezoeken, die anders door Ds. V.d. Berg zouden zijn bezocht. Daarnaast heeft de kerkenraad gevraagd om ook voor te gaan bij een uitvaart. Ds. Breure ziet uit naar een goede tijd met elkaar, zolang nodig.
ouderling: Hugo Snaaijer

Collecten:
17/10 dienst collecte Kerk en Eredienst en de deurcollecte pastoraat in eigen gemeente.
Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.
U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271
t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.
Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.
Ook kunt u uw giften digitaal overmaken via de Appostel App van de Hervormde Gemeente Puttershoek.
Extra giften zijn er deze week niet te melden. We gaan ervan uit, dat u de digitale appostel app of de bank de opdrachten hebt gegeven om het werk in onze gemeente in stand te houden. God heeft de blijmoedige gever lief.

Aanvullende gegevens