Bij de diensten.

Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We sluiten het jaar af met het  noemen van de namen van hen die ons ontvallen zijn. Dat maakt het voor velen  tot een moeilijke zondag. Het verdriet en gemis wordt weer opgehaald. Is het dan beter om de namen niet te noemen?  Nee, dat is het niet.  Want gedenken is veel meer dan terugkijken. Gedenken is troost en steun zoeken bij elkaar. Er is geen betere plek te bedenken dan dat te doen bij de gemeente die verzameld is rondom  Jezus Christus, de Levende en Opgestane Heer. Na de dienst praat je met elkaar en daar kun je met elkaar je verdriet delen. Zo staan wij als gemeente om elkaar heen. Voorganger in deze dienst is ds. J. Breure uit Zwijndrecht.  In de middagdienst verwachten wij ds. C. Cluistra uit Capelle  aan de IJssel. U bent in beide diensten van harte welkom.

Weeksluiting Huys te Hoecke.

In de kerkzaal van het Huys te Hoecke wordt op vrijdagmiddag 24 november de weeksluiting gehouden. De dienst begint om 15.00 uur. De voorganger is

ds. M.H van de Graaf uit Maasdam. Iedereen is van harte welkom.

Wij gedenken 1.

Op dinsdag 14 november overleed in de leeftijd van 94 jaar Geertje Barendregt – Valk. Bovenaan de kaart hebben de familieleden de woorden laten afdrukken: “Na een lang en mooi leven is, omringd door haar dierbaren, door haar hemelse Vader thuisgehaald Zijn dankbaar kind, onze lieve moeder, schoonmoeder, vrolijke oma en trotse oma Geertje” .De dankdienst voor haar leven is gehouden op woensdag 22 november in onze kerk. Wij bidden de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Wij gedenken 2.

Bovenaan de kaart van mevrouw Maria van Roon - Speelman staan de woorden afgedrukt: “Als hier mijn werk op aarde is gedaan”  Deze woorden komen uit de bundel van Johan de Heer nummer 319. Mevrouw van Roon is op 16 november in de leeftijd van 92 jaar overleden. De begrafenis heeft op dinsdag 21 november plaatsgevonden op de begraafplaats “De Essenhof” in Puttershoek. Wij bidden de kinderen en kleinkinderen Gods troost toe.

Ambtsdragers

De kerkenraad heeft in de  vacatures van ouderling en ouderling-kerkrentmeesters diverse gemeenteleden benaderd die genoemd zijn vanuit de gemeente. In deze ronde heeft niemand de benoeming kunnen aanvaarden. De kerkenraad wenst hen rust toe in hun genomen beslissing. De komende tijd gaat de kerkenraad zich bezinnen over de vraag hoe we nu verder moeten gaan. 

Rommelmarkt.

Op vrijdag 24 november is de rommelmarkt geopend van 13.30 tot 16.30 uur. En op zaterdag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur.  Er is een grote sortering van kerstspullen te koop, zoals verlichting, kerstbomen, kaarsen, kerstballen, enz, Wees er snel bij want op is op. In de koffiehoek is er koffie en thee met wat lekkers te koop. De opbrengst is voor het onderhoud van de gebouwen. Van harte welkom.

Bijbellezing.

Zaterdagmorgen 25 november is er weer een Bijbellezing. Ditmaal niet in de consistorie maar in de Hoeksteen. De lezing begint om 10.30 uur en duurt maximaal een uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

Bloemengroet.

De bloemen van zondag 19 november zijn als groet en ter bemoediging gebracht naar mevrouw. N. Paasse-Geers.   

Mede namens de kerkenraad wens ik u een goede week toe.

Vriendelijke groeten Atie Meijer. Scriba.