Bij de diensten.

Op zondag 30 juni hoopt in de morgendienst ds. M. Vastenhout uit Sliedrecht voor te gaan. In de middagdienst van 17.00 uur zal onze oud predikant ds. A.B. Vroomans uit Rijnsburg de dienst  leiden. Het wordt vast een fijn weerzien. Op 7 juli wordt in de morgendienst een gezinsdienst gehouden. Voorganger is ds. J. Breure uit Zwijndrecht.  Het thema van de dienst is: “Hij gaat met je mee”  In deze dienst nemen Marijke Mekking en Meike Dekkers afscheid van de zondagschool. Enkele jongeren hebben aan de voorbereiding van de dienst meegewerkt. De muziekgroep zal muzikale medewerking verlenen. Het belooft een mooie en gezegende dienst te worden. Om 17.00 uur hoopt ds. W. Hendriks uit Ter Aar voor te gaan. U bent in alle diensten van harte welkom.

Beroep.

De kerkenraad deelt mee dat op advies van de beroepingscommissie een beroep wordt uitgebracht op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De kerkenraad en de beroepingscommissie waren unaniem van mening dat ds. Bakelaar in onze gemeente past. De beroepingsbrief zal op vrijdagavond 28 juni bij ds. Bakelaar worden bezorgd. Daarna heeft ds. Bakelaar 3 weken de tijd om op het beroep te antwoorden. Wilt u het beroep opdragen in uw gebeden? 

Weeksluiting Huys te Hoecke.

Vrijdagmiddag 5 juli wordt in de kerkzaal van het Huys te Hoecke een weeksluiting gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. M.E. Vroonland uit Westmaas. De dienst  begint om 15.00 uur. U bent van harte welkom.  

Bijbellezingen.

Op zaterdagmorgen 29 juni komt de Bijbelleesgroep bij elkaar in de Hoeksteen. We gaan Mattheus 7 lezen en we beginnen om 10.30 uur. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten gepland.

Rommelmarkt.

Op vrijdag 28 juni is de rommelmarkt open van 13.30 tot 16.30 uur open. Op zaterdag 29 juni kunt u terecht van 10.00 tot 12.00 uur. De opbrengst is voor het onderhoud van de gebouwen. 

Bloemengroet.

De bloemengroet van 16 juni is met een hartelijke groet van ons allen gebracht bij onze organist dhr. Nico van Oudheusden. De bloemen van zondag 23 juni werden bij Carla en Flip Tuk bezorgd. 

Zieken.

Dhr. Leo Wimmer, is verhuisd naar De Gravin in Oud Beijerland.

Dhr. Wim Kamp, heeft een ongelukkige val gemaakt en moet een aantal onderzoeken ondergaan.

Mevr. Ria van der Wildt,  is ernstig ziek.

Mevr. J.W. de Pee – Barendrecht, is tijdelijk opgenomen in Zorgwaard locatie Rembrandt in Oud-Beijerland

We wensen alle zieken en hen die het moeilijk hebben Gods nabijheid toe.

Mede namens de kerkenraad wens ik u goede weken toe.                                                       Vriendelijke groeten Atie Meijer, Scriba.