Mobile kerk app


Een aantal weken geleden stond er een artikel in de Visie (EO-programmablad) over Henrik Wienen eigenaar van het bedrijf Donkey Mobile. Met zijn team van zeer goede enthousiaste app bouwers heeft hij een app ontwikkeld voor de kerkelijke gemeente met als doel hoe kunnen we de kerkelijke gemeenschap meer binden, zeker in deze Corona tijd, door het inzetten van de smartphone. Alle belangrijke dingen hebben we tegenwoordig op onze smartphone staan dus daar hoort je kerkelijke gemeente toch zeker ook bij?


Deze app is bruikbaar in elke gemeente. Zodra een gemeente besluit om deze app te gaan gebruiken wordt deze geheel aangepast aan de betreffende gemeente met eigen logo en naam waarna deze te downloaden is in de store van Apple of Google.


De app heeft een soort van WhatsApp structuur met een tijdlijn en groepen. De app is besloten waardoor je er alleen maar op kan door je aan te melden met email en wachtwoord. De kerkelijke beheerder moet je eerst toevoegen naar de afspraken die daarover zijn gemaakt.


Elk gemeentelid die toegang heeft kan een groep aanmaken. Bijv: Bijbelkring, catechisatie, jeugdclub, diakenen, ouderlingen, kerkenraad, kinderoppas, Klankbord enz, enz. De groep wordt door de maker ervan beheerd. In zo’n groep kun je allerlei berichtjes, foto’s, filmpjes enz. plaatsen. Op de tijdlijn zie je alleen de berichten van de groepen waarbij je bent aangesloten. De leden bepalen zelf wat er van hen aan gegevens zichtbaar is voor anderen. Voordeel is dat je zo gemakkelijk alle aangesloten leden leert kennen en kunt benaderen. Een ander groot voordeel is de beslotenheid van de app. We kennen allemaal de voordelen van WhatsApp, maar ook de grote nadelen. De fraude neemt hand over hand toe met alle nare gevolgen van dien. Met deze kerk app is dat totaal niet aan de orde.


Ook kun je in de app allerlei koppelingen instellen zodat je bijvoorbeeld eenvoudig kan doorschakelen naar de app Kerkomroep.
Er is ook een giftmogelijkheid ingebouwd. Er is gekozen voor een systeem om een potje te vullen van waaruit de collectes kunnen worden betaald. Dit is dus eenzelfde systeem zoals we dat kennen met de collectebonnen die je eerst koopt en dan per collecte geeft. Voordeel is een verlaging van de transactiekosten. Elke Ideal betaling kost € 0,35.
De app wordt regelmatig geüpdatet met aanpassingen en/of verbeteringen. De app is getest door ethische hackers op veiligheid. Men is daarvoor gecertificeerd. Ook voldoet de app aan alle eisen gelet op de privacywet.


Regelmatig organiseert Donkey Mobile een Webinar met de mogelijkheid van vragen stellen waar men als geïnteresseerde aan kan deelnemen. Is zeer de moeite waard! Eerst volgende wordt gehouden op 2 maart 2021.


De app is beslist niet bedoeld als alternatief voor het gewone gemeenteleven maar meer een waardevolle aanvulling. De app is ook geen vervanging van de gemeentesite en het kerkblad. Op dit moment maken er circa 70 kerkelijke gemeenten gebruik van de app.
We zijn als gemeente in een zeer zorgelijke tijd terecht gekomen. En soms komt de vraag naar boven hoe komen we hier nog uit en hoe zal dat dan zijn. We mogen weten dat de gemeente door de kracht van God wordt bewaard tot de zaligheid (1 Petr. 1:5) en dat zij op weg is naar een heerlijke toekomst.
Anderzijds hebben we de opdracht om al onze creativiteit te gebruiken om de gemeente samen te bouwen. Deze app zou een goed instrument kunnen zijn om dat “samen” te versterken. Hoe denkt u daarover? Uw reactie is welkom!


Krijn Bor

Aanvullende gegevens