Artikelen

Sinds januari 2018 woont en werkt ds. Laurens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen, Amos, Jefta en Febe, op Sulawesi (vroeger Celebes). Ds. Vogelaar heeft zijn werk van de afgelopen zes jaar bij de lokale Protestantse Torajakerk (GPIL) afgerond. In de kerk coachte hij gemeenten in vorming en toerusting en trainde hij predikanten en kerkenraadsleden.

In de loop van de jaren is er bij ds. Vogelaar een verlangen gegroeid om zich nog meer te kunnen richten op de vele mensen daar die Jezus nog niet kennen als hun Heer en Verlosser. Daarom is het werk van ds. Vogelaar met twee tot vier jaar verlengd. Hij gaat zijn nieuwe werk oppakken met de landelijke Torajakerk (GT).

Vanwege hun nieuwe taak zijn ze afgelopen zomer verhuisd naar Makassar, de hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi. Ze bleven dus wel op hetzelfde eiland, maar Makassar ligt wel zo’n 8 uur rijden (exclusief pauzes) bij Palopo vandaan.

Via nieuwsbrieven, blogs en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of www.facebook.com/laurensjan.vogelaar . De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.

Actie

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar op Sulawesi in zijn nieuwe werk met de Torajakerk. Omdat het voor de ZWO steeds moeilijker wordt om het werk te ondersteunen, hebben wij dit aan de diaconie overgedragen. Dit betekent dat zij garant staan voor een minimale bijdragen van € 500 per jaar. De ZWO zal jaarlijks één actie plannen ter ondersteuning. Cockie Snaaijer blijft het contactadres met ds. Vogelaar.

Projecten van de zendingsbussen in 2024

De Pauluskerk in Rotterdam

De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zorg voor de medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt.

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status.

Samen werken aan een mooiere, eerlijke samenleving, waar recht wordt gedaan aan élk mens. Met donaties kunnen zij onder meer:

 • het open huis 7 dagen per week open houden;
 • 5 dagen per week een warme maaltijd serveren aan de allerarmsten;
 • mensen die door alle vangnetten heen zijn gevallen op weg helpen, met maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en noodbedden;
 • medische zorg bieden aan mensen zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering;
 • met creatieve en andere activiteiten levenskracht helpen versterken; en
 • maatschappelijke acties voeren om onrecht aan de kaak te stellen en oplossingen af te dwingen.

Een stabiel thuis voor kinderen - KIA

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Een stabiel thuis voor kinderen die getraumatiseerd en kwetsbaar zijn kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In de Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp.

Projecten van de zendingsbussen in 2023

De zendings(deur)bussen hebben over 2023 het mooie bedrag van EUR 1.482,45 opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten:

 • Stichting Pa en Zoon Helpen uit Oud-Beijerland zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka
 • SchuldHulpMaatje Nederland is erop gericht mensen met schulden vroegtijdig te bereiken.

De kerk – een veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Kerk voor.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan helpen om een oplossing te vinden en incidenten in de toekomst te voorkomen.   

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden. Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

 • pesten
 • discriminatie
 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Contact

Twee gemeenteleden, die de training voor vertrouwenspersoon hebben gevolgd, zijn bereid gevonden om deze functie binnen de gemeente te vervullen. Zijn er problemen die u met een van hen wil bespreken neem dan contact met hen op. Het is daarbij belangrijk te weten dat de vertrouwenspersonen zelfstandig werken. Gesprekken worden niet gedeeld met anderen in de gemeente.

Dit zijn:                Mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

                               Dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91

Onder het motto Neem wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen zijn we vorig jaar gestart met een Voedselkastje.

Na een voorzichtig begin kunnen we nu zeggen dat er flink gebruik van wordt gemaakt.
Omdat we verwachten dat de stille armoede in de toekomst niet minder zal worden hebben we als ZWO besloten om hier mee door te gaan.

Het kastje is aan vervanging toe. Via een landelijk initiatief hebben we een geschikt model gezien dat bestand is tegen onze weersomstandigheden. Alleen heeft deze organisatie wegens drukte een bestelstop. We zijn dus nog op zoek naar een nieuw kastje.

Subcategorieën