Jeugddiensten zijn kerkdiensten die vooral gericht zijn op de jongere leden der gemeente. Veelal wordt een thema behandeld wat door de jeugd aangedragen wordt. Vaak wordt medewerking verleend door een koor of band, al dan niet uit eigen jeugd samengesteld, en voor de samenzang wordt mede uit andere bundels dan het Liedboek geput.

 

Voor informatie over jeugddiensten die gepland zijn, zie 'agenda' of onder 'actueel' het 'dienstenrooster'. 

 

Aanvullende gegevens