Terwijl het aantal inwoners in Putterhoek groeit, loopt het aantal gemeenteleden terug. De terugloop is het sterkst in het jongere segment, zodat er sprake is van een lichte vergrijzing. Een deel van de teruggang is ook een gevolg van uitschrijvingen. 

Jaar 2000 2008 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
doop 1215 1053 878 771 756 730 752 747 725 672
belijdend 450 400 378 365 372 365 358 360 357 338
administratief 159 162 171 109 104 72 70 71 70 86
totaal 1824 1615 1427 1245 1232 1167 1180 1178 1152 1096


Jaar 2000 2008 2012 2014 2015 2020
0-19 291 216 164 134 124 101
20-39 429 347 227 172 176 120
40-64 623 603 514 437 412 349
65+ 481 449 522 502 520 524

 

  

Aanvullende gegevens