Terwijl het aantal inwoners in Putterhoek groeit, loopt het aantal gemeenteleden terug. De terugloop is het sterkst in het jongere segment, zodat er sprake is van een lichte vergrijzing. Een deel van de teruggang is ook een gevolg van uitschrijvingen. Dit alles is een zaak die de kerkenraad met zorg vervult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens