Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 15 feb.)

 

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 14/02

10.00 uur Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk

17.00 uur Ds. P.J. Droogers, Werkendam

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Meeleven Sem Verrijp blijft last houden van oorproblemen, onderzoek biedt hopelijk een alternatief voor een nieuwe ingreep. We blijven in gebeden en tekenen van betrokkenheid meeleven met de afgelopen zondagen genoemde zieken in de gemeente. Fijn soms te horen hoezeer dit echt steunend is. Voor wie daarom meelevend op de hoogte wil blijven van de zieken: geef u bij mij op om per mail het ziekenlijstje te ontvangen!

Geboorte Zondag 7 februari is in het gezin van Bart en Maaike de Winter een dochter geboren: Maud. Op het kaartje staat: ‘Gevoelens kun je niet verwoorden, zodra je je kindje in je handen houdt. We zijn blij en dankbaar, dat zoiets moois ons wordt toevertrouwd.’ Maud is het zusje van Noor en Menno. Wij feliciteren het gezin met dit mooie wonder en wensen hen Gods onmisbare zegen toe bij de opvoeding van de kleine Maud!

Speurpuzzeltocht De Zondagsschool heeft vanaf zondag 21 februari n.a.v. het 40dagentijd project een speur-puzzeltocht door het dorp uitgezet voor de kinderen. Als u het leuk vindt om daar aan mee te doen, dan kunt u per week de verhalen van Bijbel Basics lezen op de website en de uitleg van de 40dagentijd Speurtocht 2021 printen of lezen en daarna ook op stap gaan. Alle kinderen van de Zondagsschool en Kindernevendienst krijgen de informatie deze week door de brievenbus! Voor eventuele vragen kunt u bellen met Annelies van der Kolk of Tineke van Horssen. Heel veel plezier!

Voorjaarsvakantie Ik doe hierin mee met de kinderen van zaterdag 20 tot zaterdag 27 februari. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba mevr. E.A. Meijer-Melissant (078-8422508) en er zal een achterwacht-collega beschikbaar zijn.  

  1. A.A van den Berg

Kerkbalans 2021

Ondanks alle beperkingen zijn de vrijwilligers toch weer op pad gegaan om de enveloppen van de Kerkbalans weg te brengen en zonodig weer op te halen. Ook het inleveren in de Hoeksteen gaf geen beperkingen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. In Klankbord 3 (die in week 09 wordt bezorgd) staat het mooie resultaat vermeld.

Gebruikte Goederen Markt

Ook de vrijwilliger(-sters)van de G.G.M. zijn het afgelopen jaar aktief bezig geweest. Met allerlei constructies ( door verkoop via Marktplaats of op een andere manier) hebben zij het mooie bedrag van netto € 7.500 aan ons overgemaakt. Hartelijk dank voor jullie inzet.

Collecte-APP;

Graag even uw aandacht voor het volgende: gemeenteleden die voor hun giften gebruik maken van de appostel-app kunnen deze vanaf zondag tot en met dinsdag voor de afgekondigde doelen van die zondag overmaken. Ná dinsdag, dus vanaf woensdag komen de giften t.g.v. de doelen voor de zondag daarop.

CvK Hervormde Gemeente Puttershoek

 

Collecten 21/02 Kerk en Eredienst

Deur Onderhoud Gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 7 via bank:

Kerk en Eredienst: 30 en 125 euro

App week 7 K en E 74,50; PEG 67,50; ZWO 3,50

HJP 3,50 euro

Kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens