Klankborden, Liturgieën komen tot stand gekomen door het samenspel van vele mensen. Ten eerste de inzenders van artikelen voor het Klankbord.
De redactie stelt, samen met de lay-out man Krijn Bor, het Klankbord samen, waarna Krijn het stencilen voor zijn verantwoordelijkheid neemt.


Nu kan het voorkomen dat de taak van stencilen in de knel komt door ziekte of vakantie.
Daarom zijn we op zoek naar iemand die in voorkomende gevallen de taken van Krijn kan overnemen.
Alle kneepjes van het stencilen zal door Krijn haarfijn worden uitgelegd.


Wie vindt het leuk/nuttig om dit te doen kan dit aan de redactie of direct aan Krijn doorgeven.
Het is toch voor ons allemaal belangrijk dat het Klankbord 10 x per jaar bij u kan worden bezorgd?


Namens de redactie
Arie Naaktgeboren

Aanvullende gegevens