Stichting Pa en Zoon Helpen

Wij zijn Gerard Andeweg (vader) en Robert Andeweg (zoon) en wij wonen in Oud-Beijerland en zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka:

Elke euro die door ons wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Reis- en verblijfkosten betalen wij uit onze eigen zak. Meestal wordt er bij Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, gelogeerd zodat het directe contact met de lokale bevolking aanwezig is.

De projecten zijn kleinschalig maar enorm nuttig en vooral die projecten worden uitgevoerd die bij de grotere instanties geen schijn van kans hebben. Alle projecten moeten uitgevoerd worden tijdens onze bezoeken zodat wij direct kunnen controleren of daadwerkelijk alles ten goede komt aan de desbetreffende personen. Mochten er projecten dusdanig groot zijn of veel tijd kosten dan is Ruzain onze aangewezen persoon om het project te begeleiden of af te ronden, onder onze supervisie.

Bij volgende bezoeken worden die projecten dan bezocht en onderzocht zodat wij u in alle eerlijkheid kunnen vertellen dat wederom elke euro aan de Sri Lankaanse bevolking besteed is. Een paar keer per maand hebben wij contact met Ruzain. Tijdens deze contacten horen we hoe alles loopt en vertelt hij over eventuele nieuwe projecten die we kunnen ondersteunen.

Door het vele werk van ons in Galle en omgeving en onze bezoeken zijn veel mensen op de hoogte dat er jaarlijks Hollanders overkomen om hulp te bieden. Ruzain maakt een schifting en zo komen er elk jaar weer leuke projecten op ons af. Als we in Sri Lanka zijn wordt er een keuze gemaakt welk project er ondersteund wordt.

Ook zijn we inmiddels bekend bij verschillende overheidsambtenaren. Elk jaar hebben we een gesprek met deze mensen waarna we zelf de door deze ambtenaren opgedragen projecten bezoeken om te beoordelen of ze wel of niet ondersteund worden. Tijdens ons verblijf bij Ruzain thuis staat er een hele groep mensen klaar om ons te helpen.

Indienen van overheidsaanvragen voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, chauffeurs (het Sri Lankaanse verkeer is werkelijk dramatisch), boodschappenjongens, fysieke krachten enz. enz. Kortom: Pa en ik staan niet alleen en hebben al een aardig netwerk om ons heen gebouwd.

Voor meer informatie zie www.paenzoonhelpen.nl

SchuldHulpMaatje Nederland

Alles wat SchuldHulpMaatje Nederland doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t …….

 

Voor meer informatie over de projecten:

mevr. C. Snaaijer, tel. 078 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 078 676 1879