EVANGELISATIE

 

Doelgroep

De Hervormde Gemeente Puttershoek kent een grote kring van niet tot nauwelijks met de kerk meelevende leden. Het evangelisatiewerk is in eerste instantie gericht op deze doelgroep met als doelstelling om het geloof in Jezus Christus te versterken en/of te vernieuwen en hen (weer) actieve leden van de gemeente te laten zijn. In tweede instantie is het evangelisatiewerk er op gericht om ook niet- of andersgelovigen met het geloof in Jezus Christus in aanraking te brengen.

Platform Evangelisatiewerk

Binnen het Platform Evangelisatiewerk wordt het beleidsmatige deel van het evangelisatiewerk vormgegeven. Tevens is het de taak van het Platform Evangelisatiewerk om de verschillende evangelisatie activiteiten te coördineren.

Het Platform bestaat uit een aantal vaste leden en een afgevaardigde van elke Werkgroep.

Werkgroepen Evangelisatiewerk

Binnen de Werkgroep wordt het uitvoerende deel van de evangelisatie activiteiten gedaan.

Van elke werkgroep zal een lid in het Platform Evangelisatiewerk zitting nemen.

Op dit moment zijn er de volgende werkgroepen:

-Alpha,

-KVF (Kindervakantiefeest),

-Themadiensten waaronder de Kerstnachtdienst,

-Openluchtdienst (samen met Geref. Kerk)

 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 oktober 2019 besloten om het evangelisatie platform op te heffen door het gebrek aan vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. De activiteiten worden zo mogelijk door de kerkenraad gecoördineerd.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens