Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De zendingsbussen hebben in 2020 € 1.538,- opgebracht. Elk van onderstaande projecten  heeft € 769,- gekregen.

  • Kerk in Actie - Vakantiepret voor kinderen in armoede (Nederland)
    Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.
  • Kinderen in de Knel – School van onze Dromen (Oekraïne)

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

Bestemming deurbussen 2021:

  • Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid.

  • Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India

Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeid vrije zones' tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

  • De bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

De bijbel inspireert veel inwoners van KwaZuluNatal. De organisatie ACAT helpt arme boeren families weer hoop te krijgen en in beweging te komen met landbouwmethoden zodat hun voedselopbrengst omhoog gaat.

 

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

  • Dorcas Voedselactie

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.

De ZWO ondersteunt deze actie. Elk jaar in oktober/november delen wij brieven met voedselbonnen uit en dan kunt u zelf kiezen welke bijdrage u wilt geven voor deze voedselactie. De voedselbonnen met uw bijdrage kunnen ingeleverd worden in de manden bij de ingang van de kerk. Ook de opbrengst van de bekercollecte in het najaar is voor dit project.

Op zondag 20 september 2020 mochten wij als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte was bestemd voor de Dorcas Voedselactie en heeft samen met de voedselbonnenactie het mooie bedrag van EUR 1.551,91 opgebracht.

  • Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Fotokaarten actie

Er wordt geld ingezameld door de verkoop van fotokaarten. Deze kaarten worden gemaakt door Nel Naaktgeboren en zijn bij Nel verkrijgbaar.

 

Reactie familie de Jonge:
Door de Gemeente Puttershoek kunnen we nog steeds doorgaan met dit project. We zijn daar heel dankbaar om! Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze bijzonder tijd.

Hartelijke groeten,
Rien en Teunie de Jonge

 

  • Zendingsproject familie Vogelaar

Sinds januari 2018 woont ds. Lourens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen Amos, Jefta en Febe op Sulawesi (vroeger Celebes). Ze ondersteunen daar de lokale Protestantse Toraja-Kerk(GPIL). Ds Vogelaar coacht gemeenten in vorming en toerusting en traint predikanten en kerkenraadsleden.

Afgelopen jaar maakte Sulawesi moeilijke tijden door in verband met eerdere overstromingen en heftige aardbevingen. Via de lokale kerken is er structurele noodhulp verleend voor herbouw, hulp en herstel.

In de afgelopen maanden hebben zij behoorlijk in de zorgen gezeten omdat hun werkvergunning maar niet rond kwam. Zij mogen nu tot eind januari volgend jaar in Indonesië blijven. Dat betekent dat zij in september/oktober al weer aan de slag moeten met een verlenging. Nu zijn zij vooral dankbaar en prijzen God. Vanuit de deelgenotengemeenten is er meegeleefd en meegebeden. Daar willen zij ons voor danken.

Via nieuwsbrieven en blog en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of Facebook-LaurensJan Vogelaar. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.  

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi.

 

Acties

De ZWO commissie voert actie voor dit project. Er is een talentenveiling geweest en de ZWO is een bijzondere bloemzaden-kaartenactie gestart. Kaarten met bloemzaden worden verkocht in setjes van 4 kaarten voor 4 euro.

U steunt hiermee het werk van de fam. Vogelaar en u kunt iemand verrassen met een fleurige groet.

Kaarten zijn te koop bij Cockie Snaaijer, tel: 078-6764083.

U kunt ook per email bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879

 

Aanvullende gegevens