Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De zendingsbussen hebben in 2019 € 1551,- opgebracht. Elk project heeft € 517,- gekregen.

  • Kerk in Actie: Hulp aan Rohingya vluchtelingen
  • Kerk in Actie: 820 miljoen mensen op de wereld lijden honger
  • GZB: Wereldwijd Jeugdwerk

Bestemming deurbussen 2020:

  • Kerk in Actie - Vakantiepret voor kinderen in armoede
    Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

Wilt u dit project steunen dan kan dit via  de collectebus voor de zending of een gift naar bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Diaconaat Zomer.

  • Kinderen in de Knel – School van onze Dromen

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen.

Wilt u dit project steunen dan kan dit via  de collectebus voor de zending of een gift naar bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kinderen in de Knel projectnummer W 014627.

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

Spaardoosjes

De 40 dagen voor Pasen worden de Veertigdagentijd genoemd. Deze periode is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om op een bepaalde manier te vasten of soberder te leven.

Dit jaar (2020) was de opbrengst van de spaardoosjes € 390,55 voor de nood in Zuid-Soedan.

Overleven in een burgeroorlog   
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Met het opgespaarde bedrag ondersteunen we deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Dorcas Voedselactie

In Oost-Europa zijn veel mensen arm. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst zijn dan meer dan welkom. In november zamelen we de producten in en sorteren ze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.

De ZWO ondersteunt deze actie. Elk jaar in oktober/november delen wij brieven met voedselbonnen uit en dan kunt u zelf kiezen welke bijdrage u wilt leveren voor deze voedselactie. De voedselbonnen met uw bijdrage kunnen ingeleverd worden in de manden bij de ingang van de kerk.

Ook de opbrengst van de bekercollecte in het najaar is voor dit project.

Op zondag 20 september 2020 mochten wij als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. De opbrengst van de bekercollecte was bestemd voor de Dorcas Voedselactie heeft samen met de voedselbonnenactie het mooie bedrag van EUR 1.551,91 opgebracht.

Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Fotokaarten actie

Er wordt geld ingezameld door de verkoop van fotokaarten. Deze kaarten worden gemaakt door Nel Naaktgeboren en zijn bij Nel verkrijgbaar.

Brief familie de Jonge:- Bedankt (mei 2020)
Zeer dankbaar zijn we voor het grote bedrag van de Avondmaalscollecte en de giften vanuit Puttershoek die we op 18 mei mochten ontvangen. Een bedrag van 1.793,50 euro.
We hadden net van de week een bedrag overgemaakt naar ds. Benjamin Chikuku omdat er een groot voedsel-probleem is. Gelukkig hebben we dan nu weer geld voor de volgende keer voedselhulp.

De scholen zijn nog dicht (vanwege de Corona) maar in de Gemeente is veel honger. Daarom heb ik Benja-min voorgesteld om vanuit zijn huis voedsel te geven aan mensen in de Gemeente en aan andere mensen waarvan hij weet dat ze voedselgebrek hebben. Gelukkig kon hij het geld via Western Union krijgen en heeft het tegen een goede koers kunnen wisselen. Zodoende kon hij een flinke voorraad maismeel kopen, verder gedroogde visjes, bonen, zonnebloemolie, zout en staven zeep.

Door de Gemeente Puttershoek kunnen we nog steeds doorgaan met dit project. We zijn daar heel dankbaar om! Gods zegen en nabijheid toe-gewenst in deze bijzonder tijd.

Hartelijke groeten,
Rien en Teunie de Jonge

Zendingsproject familie Vogelaar

Sinds januari 2018 woont ds. Lourens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen Amos, Jefta en Febe op Sulawesi, vroeger Celebes. Ze ondersteunen daar de lokale Protestantse Toraja-Kerk(GPIL). Ds Vogelaar coacht gemeenten in vorming en toerusting en traint predikanten en kerkenraadsleden. Afgelopen jaar maakte Sulawesi moeilijke tijden door in verband met eerdere overstromingen en heftige aardbevingen. Via de lokale kerken is er structurele noodhulp verleend voor herbouw, hulp en herstel. Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi.

Via nieuwsbrieven en blog en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of Facebook-LaurensJan Vogelaar. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.   

Begin 2020 was de familie Vogelaar op verlof in Nederland en zondag 9 februari is ds. Vogelaar in Puttershoek in de ochtenddienst voorgegaan. Na de dienst was er een ontmoeting met de fam. Vogelaar in de Hoeksteen. Via een presentatie vertelden ze over hun werk in Sulawesi en er werden veel vragen gesteld en beantwoord. Een ervaring voor ons. De familie Vogelaar vraagt ons om hen in onze gebeden te gedenken.

Acties

De ZWO commissie voert actie voor dit project. Er is een talentenveiling geweest en tijdens het bezoek van ds. Vogelaar aan onze gemeente is de ZWO een bijzondere bloemzaden-kaartenactie gestart. Kaarten met bloemzaden worden verkocht in setjes van 4 kaarten voor 4 euro.

U steunt hiermee het werk van de fam. Vogelaar en u kunt iemand verrassen met een fleurige groet.

De actie is tijdelijk gestopt vanwege het winterseizoen. Vanaf februari 2021 gaat de verkoop weer van start

Kaarten zijn te koop in de Hoeksteen en bij Cockie Snaaijer, tel: 078-6764083.

U kunt ook per email bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879

 

 

Aanvullende gegevens