Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten – om 10.00 en om 17.00. Een kwartier voor aanvang wordt de klok geluid. Bij de ingangen staan leden van de kerkenraad, die de kerkgangers verwelkomen. Hoewel veel kerkgangers gewend zijn altijd op dezelfde plaats te gaan zitten, is men in principe vrij te gaan zitten waar men wil, tenzij er een bordje met ‘gereserveerd’ op een bank ligt – dit betreft de plaats van de koster, en de diakenen en kan bij bijzondere diensten, zoals bij doop of belijdenis, voor meer banken gelden, waar in die gevallen familie en vrienden een plaats geboden wordt.

Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken 1973, waarin berijmde psalmen en gezangen staan, en de bundel Op Toon Hoogte. Bij bijzondere diensten wordt ook uit andere bundels gezongen. De desbetreffende liederen staan dan afgedrukt in een uitgereikte liturgie.

Voor de lezingen wordt de NBV21 (Nieuwe Bijbel Vertaling21) gebruikt.

Bijzondere diensten 

Op Bid- en Dankdag en Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur en op Oudejaarsavond om 19.00. Bij speciale middagdiensten is de aanvangstijd vaak afwijkend.

Doopdiensten worden gehouden als door één of meer ouderparen de Heilige doop voor hun kind is aangevraagd. In overleg met de predikant wordt dan een zondag gekozen.

Het Heilig Avondmaal wordt op Goede Vrijdag, en verder viermaal per jaar in de zondagse diensten gevierd. In de morgendienst vindt de viering plaats na de preek. In de middagdienst wordt de viering voortgezet, waarna de preek volgt. Deze dienst wordt aangeduid met de term 'voortzetting en dankzegging'.

 Dienstenrooster:  

 
19-mei-24 10:00 17:00
Predikant:  ds. C. van Dis  ds J.H. van Wijk
   Nieuwegein  Oud Vossemeer
Organist:  Nico van Oudheusden  Arie Bestebreur
Zondagsschool:  Leonie  
Oppas:  Mirthe v.d. Berg, Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Diaconie Open Doors  
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen  
     
     
26-mei-24 10:00 uur  17:00 uur 
Predikant:  ds. G.A.v.d. Weerd  ds. A. Groen
   Geertruidenberg  Rijsoord
Organist:  Hans Viskil  Nico van Oudheusden
Zondagsschool:  Tineke, Nadine  
Oppas:  Leonie Dekkers, Hannah v.d. Zwaal  
Dienstcollecte:  Diaconie   
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening  
     
     
02-juni-24 10:00  17:00
Predikant:  ds. F.J. van Harten  ds. T.J. de Koning
   Scheveningen  Alphen a/d Rijn
Organist:  Nico van Oudheusden  Conny de Ronde
Zondagsschool:  Leonie, Maaike  
Oppas:  Maaike/Bart de Winter  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen  
     
     
09-juni-24 10:00    17:00
Predikant:  Prop. H. Kramer  ds. M.Olthoff
   Lunteren  Mijnsheerenland
Organist:  Nico van Oudheusden  Linda Stolk
Zondagsschool:  Leonie, Maaike  
Oppas:  José van Oudheusden, Anna van Eck
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Kerk in Aktie  
     
     
16-juni-24  10:00  Viering Heilig Avondmaal  17:00  Voortz. Viering H.A.
Predikant:  ds. G.J. van Beek  
   Hendrik I Ambacht  
Organist:  Harry Heystek  
Zondagsschool:  Tineke, Bart  
Oppas:  Lianne Brussé, Norali Smit
Bekercollecte:  Diaconie  
Deurcollecte:  GZB project ds. Vogelaar  
     
   
23-juni-24 10:00   17:00 Openluchtdienst
Predikant:  mw. K. Koppenaal   ds J.W. Sterrenburg
   Dirksland   Sluipwijk
Organist:  Nico van Oudheusden  
Zondagsschool:  Gerja, Nadine  
Oppas:  Annelis van Santen, Nathan  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening  
     

                                                         logo kerkomroep