Als kerk leven we graag met u mee maar we weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. We stellen het dan ook op prijs als u ons informeert als er belangrijke gebeurtenissen in uw leven zijn.

Wat moet ik doen bij...

Geboorte

Wilt u bij de geboorte van een kindje een kaartje sturen naar de scriba of naar de predikant.

Doop

Als u uw kindje wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling. In goed overleg wordt dan een geschikte datum gekozen en een afspraak gemaakt over een bezoek voorafgaand aan de doop.  

Ernstige ziekte

Bij ernstige ziekte graag de scriba of de predikant inlichten. Er worden dan afspraken gemaakt over bezoek en begeleiding.

Ziekenhuisopname en ontslag

Wilt u ook opname of ontslag uit het ziekenhuis doorgeven aan de predikant of de scriba.

Overlijden

Bij overlijden van een familielid of anders graag contact opnemen met de scriba. Indien gewenst worden er afspraken gemaakt over de begeleiding van de familie en het leiden van de plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis of crematie. Wilt u de scriba ook een rouwkaart sturen?

Huwelijk

Kerkelijke inzegening van een huwelijk moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de kerkenraad. Er wordt dan een gesprek ingepland met het bruidspaar, de predikant en de wijkouderling. Ook worden praktische zaken geregeld met de koster en de organist. Wilt u de scriba een trouwkaart sturen, ook als er geen kerkelijke inzegening plaats vindt? 

Verhuizing

Bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven aan de ledenadministratie. Als u buiten Puttershoek gaat wonen, maar toch lid wilt blijven van onze gemeente dan kunt u dit ook doorgeven aan de ledenadministratie.

Uitschrijving

Indien u geen behoefte meer heeft aan contact met onze kerk en u zich wilt laten uitschrijven dan kunt u een mail of ondertekende brief zenden aan de ledenadministratie. Daar wordt gezorgd voor verdere afhandeling.

Contactgegevens

Zie de Contact pagina