Oecumenische Bijbelstudie-avonden in samenwerking met de Rooms-katholieke parochie van Sint Petrus, de Hervormde gemeente Maasdam, de Gereformeerde kerk Puttershoek/ Maasdam en onze Hervormde gemeente Puttershoek.

Voor het seizoen 2022-2023 gaat de oecumenische werkgroep verder met het organiseren van 4 Bijbelstudieavonden. Als onderwerp van de (woensdag) avond wordt gekozen voor de Evangelie-lezing van de daarop volgende zondag volgens het algemene leesrooster van de PKN.

Datum 1e avond: Woensdag 19 oktober 2022.

Locatie : een zaaltje van de Gereformeerde Kerk.

Datum 2e avond: Woensdag 23 november 2022.

Locatie: De Hoeksteen bij de Hervormde Kerk te Puttershoek.

Datum 3e avond: Woensdag 22 februari 2023.

Locatie: een zaaltje van de Rooms-katholieke kerk.

Datum 4e avond: Woensdag 22 maart 2023.

Locatie: Ontmoetingscentrum van de Hervormde kerk Maasdam

De avonden zijn steeds op woensdag, beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur.

De avond ziet er als volgt uit.

(Het verdient aanbeveling Uw eigen Bijbel mee te brengen.)

De betreffende Evangelie-lezing wordt als eerste hardop voorgelezen door iemand van de aanwezigen. Hierna krijgen allen ongeveer 10 minuten de tijd om zich te verdiepen in de tekst. Vragen hierbij zijn b.v. : Wat staat er letterlijk, waar gaat het over, aan wie wordt er gerefereerd, wie is aan het woord, tegen wie wordt er gesproken. Kortom met wat voor tekst en met welke strekking hebben we hier te maken?

Ieder kan hierbij voor zich zelf natuurlijk wat aantekeningen maken.

Deze indrukken worden daarna onderling uitgewisseld, waarbij een ieder (geheel vrijblijvend) royaal de beurt krijgt zonder te worden bevraagd of onderbroken.

Dan is er pauze met koffie/thee.

Bij het begin van het tweede deel van de avond, na de pauze, wordt het betreffende stukje Evangelie weer hardop voorgelezen en krijgt ieder weer ongeveer 10 minuten de tijd om na te denken over: Wat zegt het mij? Doet het mij iets? Heb ik hier eventueel een ervaring over? Is het verrijkend voor mij, of juist niet?

Ieder kan hierbij voor zich zelf natuurlijk wat aantekeningen maken.

Deze indrukken worden daarna onderling uitgewisseld, waarbij een ieder (geheel vrijblijvend) aan de beurt komt maar we ook met elkaar in gesprek gaan. Ieders zienswijze wordt ten volle gerespecteerd en gewaardeerd.

Uiteraard kunnen mensen ook kiezen de avond uitsluitend te luisteren.

We heten leden van de verschillende gemeentes en kerken van harte welkom op deze avonden en hopen zo op mooie gesprekken en contacten rondom de open bijbel.

Namens de Oecumenische Bijbelstudiegroep

J. Kuipers – Versendaal, telefoon 078-6762671