De kerk – een veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Kerk voor.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan helpen om een oplossing te vinden en incidenten in de toekomst te voorkomen.   

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden. Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld:

  • pesten
  • discriminatie
  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten

Contact

Twee gemeenteleden, die de training voor vertrouwenspersoon hebben gevolgd, zijn bereid gevonden om deze functie binnen de gemeente te vervullen. Zijn er problemen die u met een van hen wil bespreken neem dan contact met hen op. Het is daarbij belangrijk te weten dat de vertrouwenspersonen zelfstandig werken. Gesprekken worden niet gedeeld met anderen in de gemeente.

Dit zijn:                Mevr. Cobi Kuipers, telefoonnummer 078 676 26 71

                               Dhr. Jan Peter van Santen, telefoonnummer 06 57 24 78 91