Voor wie?

Voor iedereen die de bijbel wil bestuderen.

Wat doen we?

Het idee is om samen de bijbel te bestuderen, proberen het gelezen gedeelte te begrijpen en om te zien wat de kern van die Bijbelse boodschap voor ons leven betekent.

Dit seizoen willen we verder gaan met de brief aan de Romeinen vanaf hoofdstuk 9. In deze brief legt Paulus de kern van het evangelie uit zonder een specifiek probleem in een gemeente te behandelen. Dit maakt het voor ons beter toegankelijk en toepasbaar in onze eigen geloofsontwikkeling. Kerkvaders als Augustinus, Luther en Wesley hebben aangegeven dat deze brief leidend is geweest voor hun geloof.

Aan de hand van een gespreksgids geschreven door de Presbyteriaanse predikant Tim Keller zal dit Bijbelboek worden besproken. Nadat we er over hebben nagedacht volgen we de keer daarop de uitleg van evangelist Jacques Brunt, die per hoofdstuk via YouTube wordt beluisterd. Door deze dubbelslag komen we veel te weten over de achtergronden van de Romeinenbrief en de betekenis hiervan voor ons geloofsleven. We hebben zo al vele goede avonden met elkaar gehad.

Wanneer en waar?

Op maandag om de 2 weken. We beginnen om 19.30 uur en streven ernaar om rond 21.30 uur af te sluiten.

Plaats van samenkomst: wisselend bij de deelnemers thuis, waar mogelijk.

Voor data: zie de agenda op de website en in de nieuwsbrief.

Informatie:

Bart Dorsman, tel. 06-1229 1480 of Wil Schinkelshoek, tel. 06-5084 1001.