Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Projecten

  • Zendingsbussen

De projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2024 zijn:

  • De Pauluskerk in Rotterdam
  • Een stabiel thuis voor kinderen in de Glind

Meer informatie over deze projecten vindt u hier (link onder woordje hier)

  • Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten.

Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Fotokaarten actie

Er wordt geld ingezameld door de verkoop van fotokaarten. Deze kaarten worden gemaakt door Nel Naaktgeboren en zijn bij Nel verkrijgbaar.

Een brief van mw de Jonge met foto's over dit project vindt u hier (link onder woordje hier)

  • Voedselkastje

Onder het motto Neem wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen zijn we vorig jaar gestart met een Voedselkastje.

Informatie over dit project vindt u hier (link onder woordje hier)

  • Zendingsproject familie Vogelaar

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi

Informatie over dit project vindt u hier (link onder woordje hier)

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879