Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De zendings(deur)bussen hebben over 2022 het mooie bedrag van circa EUR 1.650 opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten van Kerk in Actie:

  • Onderwijs voor werkende kinderen Columbia
  • Opvang van Rohingya vluchtelingen Bangladesh
  • Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken Oeganda.

De projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2023 zijn:

Stichting Pa en Zoon Helpen

Wij zijn Gerard Andeweg (vader) en Robert Andeweg (zoon) en wij wonen in Oud-Beijerland en zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka:

  1. Elke euro die door ons wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Reis- en verblijfkosten betalen wij uit onze eigen zak. Meestal wordt er bij Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, gelogeerd zodat het directe contact met de lokale bevolking aanwezig is.
  2. De projecten zijn kleinschalig maar enorm nuttig en vooral die projecten worden uitgevoerd die bij de grotere instanties geen schijn van kans hebben. Alle projecten moeten uitgevoerd worden tijdens onze bezoeken zodat wij direct kunnen controleren of daadwerkelijk alles ten goede komt aan de desbetreffende personen. Mochten er projecten dusdanig groot zijn of veel tijd kosten dan is Ruzain onze aangewezen persoon om het project te begeleiden of af te ronden, onder onze supervisie.

Bij volgende bezoeken worden die projecten dan bezocht en onderzocht zodat wij u in alle eerlijkheid kunnen vertellen dat wederom elke euro aan de Sri Lankaanse bevolking besteed is. Een paar keer per maand hebben wij contact met Ruzain. Tijdens deze contacten horen we hoe alles loopt en vertelt hij over eventuele nieuwe projecten die we kunnen ondersteunen.

Door het vele werk van ons in Galle en omgeving en onze bezoeken zijn veel mensen op de hoogte dat er jaarlijks Hollanders overkomen om hulp te bieden. Ruzain maakt een schifting en zo komen er elk jaar weer leuke projecten op ons af. Als we in Sri Lanka zijn wordt er een keuze gemaakt welk project er ondersteund wordt.

Ook zijn we inmiddels bekend bij verschillende overheidsambtenaren. Elk jaar hebben we een gesprek met deze mensen waarna we zelf de door deze ambtenaren opgedragen projecten bezoeken om te beoordelen of ze wel of niet ondersteund worden. Tijdens ons verblijf bij Ruzain thuis staat er een hele groep mensen klaar om ons te helpen.

Indienen van overheidsaanvragen voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, chauffeurs (het Sri Lankaanse verkeer is werkelijk dramatisch), boodschappenjongens, fysieke krachten enz. enz. Kortom: Pa en ik staan niet alleen en hebben al een aardig netwerk om ons heen gebouwd.

Voor meer informatie zie www.paenzoonhelpen.nl

SchuldHulpMaatje Nederland

Alles wat SchuldHulpMaatje Nederland doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t …….

 Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

 Steunfonds mevrouw De Jonge

Vanuit Zimbabwe

Beste leden van de Diaconie,

Wat fijn dat de avondmaalscollecte 2023 bestemd was voor Zimbabwe. Samen met de opbrengst van de kaarten, gemaakt door Nel Naaktgeboren die zo trouw al vele jaren deze fotokaarten maakt, was het een grote opbrengst!

We ontvingen op 30 mei hiervoor 1179,75 euro. Heel hartelijk dank!

We kunnen het goed gebruiken. De vraag om schoolschriften was dit jaar meer dan anders. Voedsel juist weer wat minder dan vorig jaar. Verder ondersteunen we nu ook een aantal kinderen met schoolgeld. Ook een paar zeer arme mensen zodat ze voedsel kunnen kopen.

Ook konden we een aantal pakketten met medicijnen opsturen naar dominee Benjamin Chikuku, hij brengt deze pakketten dan bij de klinieken.

Vanuit de GZB zal dominee Benjamin vanaf het najaar ( na de verkiezingen) ondersteuning gaan krijgen van dominee Willem Henri den Hartog. Hij zal samen met zijn vrouw Ditteke in het najaar gaan verhuizen vanuit Malawi naar Zimbabwe om het zogenaamde TEE werk ( Bijbelcursussen op het platteland) te ondersteunen.

Deze dominee den Hartog en z’n vrouw wonen en werken al vele jaren namens de GZB in Afrika. Eerst hebben ze gewoond in Namibië, hierna een periode in Malawi en dan straks in Zimbabwe. Zij hebben ook de opdracht van de GZB om regiocoördinators te zijn voor een aantal landen in Afrika.

Afgelopen maand mochten we hen persoonlijk ontmoeten toen ze op verlof waren in Nederland. We zijn dankbaar dat zij, met al hun ervaringen, naar Zimbabwe zullen gaan.

Nogmaals dank voor uw trouwe financiële  bijdrage. Moge God u zegenen.

Met vriendelijke groeten,

Teunie de Jonge

Voedselkast

Onder het motto Neem wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen zijn we vorig jaar gestart met een Voedselkastje.
Na een voorzichtig begin kunnen we nu zeggen dat er flink gebruik van wordt gemaakt.
Het kastje is aan vervanging toe.
Omdat we verwachten dat de stille armoede in de toekomst niet minder zal worden hebben we als ZWO besloten om hier mee door te gaan.
Via een landelijk initiatief hebben we een geschikt model gezien dat bestand is tegen onze weersomstandigheden.
De ZWO wil vanuit hun collecte, die voor zondag 8 oktober op het rooster staat, de aanschaf van een nieuw kastje bekostigen. Daarom zouden we het heel fijn vinden als u als gemeente dit project wil ondersteunen.

Zendingsproject familie Vogelaar

Sinds januari 2018 woont ds. Lourens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen Amos, Jefta en Febe op Sulawesi (vroeger Celebes). Ze ondersteunen daar de lokale Protestantse Toraja-Kerk(GPIL). Ds Vogelaar coacht gemeenten in vorming en toerusting en traint predikanten en kerkenraadsleden.

Via nieuwsbrieven en blog en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of Facebook-LaurensJan Vogelaar. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.  .

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi.in het afronden van hun werk bij de GPIL.

Ds.Vogelaar zal zijn verblijf met een aantal jaren (twee tot vier jaar) verlengen. In de loop van de jaren is er een verlangen gegroeid om zich meer te kunnen richten op de vele mensen daar die Jezus nog niet kennen als hun Heer en Verlosser

Vanwege hun nieuwe taak zullen ze gaan verhuizen naar Makassar, de hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi. ze blijven dus op hetzelfde eiland, maar Makassar ligt wel zo’n 8 uur rijden (exclusief pauze) bij Palopo vandaan.

Tussen eind december en eind februari komt ds. Vogelaar met verlof. Er loopt contact over een mogelijk bezoek aan Puttershoek.

Acties

Omdat het voor de ZWO steeds moeilijker wordt om het werk te ondersteunen hebben wij dit aan de diaconie overgedragen . Dit betekend dat zij garant staan voor een minimale bijdragen van € 500 per jaar.

De ZWO zal  jaarlijks 1 activiteit plannen ter ondersteuning.

Cockie Snaaijer blijft het contactadres met ds. Vogelaar.

  • 29 mei 2023 is de happen en stappen actie gecanceld vanwege te weinig deelname.
  • 18 november 2023 zal er door de ZWO commissie een Indonesische maaltijd worden bereid.

Meer informatie volgt via de nieuwsbrief, maar u kunt de datum vast noteren.

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879