Graag willen wij  u informeren  over de  stand van zaken met betrekking tot de enquête die in 2020 in de gemeente is gehouden en waaraan u mogelijk heeft deelgenomen.
We waren aangenaam verrast dat 105 gemeenteleden hebben gereageerd en de enquête zorgvuldig hebben ingevuld.

De enquête was een initiatief van de kerkenraad, met name van het consistorie om met behulp van de uitkomsten van de enquête nieuw beleid te schrijven op het gebied van pastoraat en te komen tot onze doelstelling: 

 “Wij willen een betrokken gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt, met het geloof als bindende factor.”


Doordat er zoveel ingevulde enquêtes zijn binnengekomen met waardevolle en opbouwende opmerkingen, zien wij uw grote betrokkenheid bij onze gemeente.
Met enthousiasme zijn wij bezig de resultaten van de enquête te verwerken door deze te analyseren, te bespreken binnen de kerkenraad en commissies, bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden, om vervolgens aan de te trekken conclusies uitvoering te geven die tot opbouw van onze gemeente leiden.
Doordat beslissingen en veranderingen zorgvuldig moeten worden afgewogen,  kan het even duren voordat er direct, over de hele linie, resultaten te zien zullen zijn.

Gelukkig zijn er toch al een aantal zaken gerealiseerd zoals:

 • Het thuis, met professioneel beeld en geluid, kunnen volgen van de kerkdienste
 • De Appostel  App om digitaal geld voor de collectes van de zondagdienst over te maken
 • Pastoraal meldpunt

Mooie initiatieven die mede dankzij jullie inbreng tot stand zijn gekomen.

Verder gaan wij in de kerkenraad en in een aantal samen te stellen commissies (bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden) nadenken over de volgende, nog uit te werken initiatieven:

 • Commissie communicatieverbetering (website, gemeente app, nieuwsbrief, etc)
 • Commissie reguliere kerkdiensten
 • Commissie bijzondere diensten
 • Organiseren Smakelijk Eten avonden voor verschillende leeftijdsgroepen
 • Wijkcontactgroepen
 • Buddysysteem
 • Vrouw op de kansel
 • Behoefte peilen voor bijbelstudiegroepen/gesprekskringen
 • Groothuisbezoek voor jonge gezinnen

 Natuurlijk blijven we ook verder gaan met:

 • Persoonlijk huisbezoek door predikant en ouderling. 
 • Bezoek door bezoekbroeders en bezoekzusters (aantal uitbreiden) 

We kunnen deze initiatieven niet allemaal tegelijk realiseren, en zeker niet zonder inbreng en hulp van gemeenteleden.

Wilt u meedenken, meewerken of meedoen aan één van de genoemde initiatieven, geef u dan op bij een van de kerkenraadsleden.

SAMEN vormen wij de gemeente, dus moeten wij ook SAMEN de schouders eronder zetten en helpen onze gemeente tot een vruchtbare gemeente van Christus te laten zijn. 

Het volledige rapport met de uitkomsten van de enquête vindt u hier.

We houden u op de hoogte. 

Namens de kerkenraad,

Jolande Kornaat