Algemeen

Wat is een ANBI ?  ANBI is een afkorting, die betekent:  Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen, waaronder de goede doelen vallen, maar ook de kerkelijke instellingen, kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.   Hiervoor hebben zij van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer, het RSIN - nummer.

Giften aan deze ANBI - instellingen komen in aanmerking voor aftrek in de aangifte voor de Inkomstenbelasting, mits er is voldaan aan de door de belastingdienst gestelde grenzen en regels.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels voor al de onder de ANBI vallende instellingen verscherpt, terwijl deze nieuwe regels met ingang van 1 januari 2015 ook voor de bij de PKN aangesloten gemeenten en diaconieƫn zullen gelden. De belangrijkste hoofdregel hierbij is dat ANBI - instelling transparant moet zijn. Niet alleen de belastingdienst, maar iedereen moet kunnen zien wat doel en beleid zijn, wie de bestuursleden zijn en hoe ze worden beloond, terwijl ook de financiƫle gegevens beknopt op de website moeten komen te staan.


Onderstaand de vermeldingen van gegevens die ten minste op deze website moeten staan:

ANBI - naam van de diaconie van onze gemeente:

Diaconie Hervormde gemeente Puttershoek

Beleidsplan van onze gemeente:  zie onderstaande link:

beleidsplan voor 2022-2025

Beleidsplan van de diaconie: zie onderstaande link

Beleidsplan van de diaconie

Beloningsbeleid

De leden van de Colleges van Kerkrentmeester en Diakenen ontvangen geen vergoeding. Voor beloning en arbeidsvoorwaarden van predikant en kerkelijk werker wordt verwezen naar de link

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/default.aspx

 

Diaconie Hervormde gemeente Puttershoek

RSIN-nummer:             824112234

Secretariaat:                mevr. K. de Geus-Van Driel, p/a Kerkplein 3 3297AX Puttershoek

Kamer van Koophandel:  76438198