Veiligheid staat hoog in het vaandel van onze kerkelijke gemeente. 

Dit blijkt uit een aantal afspraken en maatregelen die van kracht zijn om onze veiligheid, en die van de stoffelijke zaken, te waarborgen. De afspraken hebben betrekking op het veilig gebruik van de gebouwen.

Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen dat in de kerk mag samenkomen beperkt. Daarnaast moeten alle looppaden ten alle tijden vrij blijven van obstakels, zodat bij een plotselinge evacuatie de kerk spoedig kan worden ontruimd. Voor ons kerkgebouw, en onze verenigingsgebouwen zijn evacuatieplannen opgesteld, deze kunt u hier vinden: Evacuatieplan Hervormde Kerk Puttershoek.

Voor De Hoeksteen en De Schakel gelden ook afspraken. Voor de Schakel staan de details in: De Schakel.

Een van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te vergroten is een alarmsysteem, dat is aangebracht in de kerk, de Hoeksteen en de Schakel. Wend u tot het college van Kerkrentmeesters met vragen over de bediening van het systeem of toegang tot de gebouwen.