Predikant:  mw K. Koppenol uit Dirksland
Organist:  Hans Viskil
Zondagsschool:  Leonie, Bart
Oppas:  Mirthe v.d. Berg, Marith de Geus
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Gezang 473: 1, 2, 3, 4, 7 en 10 Neem mijn leven, laat het Heer

Stil gebed

Votum en groet

Gebed van toenadering

Zingen: Ademkracht (lied van de maand)

Leefregel

Zingen: Psalm 119: 40 en 66

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing I: Johannes 20: 11-16

Schriftlezing II: Romeinen 6: 1-14

Kinderlied: Op Toonhoogte 562: 1-4 Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt

Kinderen naar de zondagschool

Verkondiging – Romeinen 6: 13b Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid

Zingen: Op Toonhoogte 374: 1-5 Ik wil jou van harte dienen

Dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

Qr28042024.png

Slotlied Op Toonhoogte 129: 1, 2 en 3 U zij de glorie

Zegen