Predikant:  Prop. H. Russcher uit Hardinxveld Giessendam
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagsschool:  Gerja
Oppas:  Annelies van Santen, Norali Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 – Afkondigingen

– Zingen: Ps. 33: 5 en 8
– Stil gebed
– Votum en groet
– Zingen: OTH 134 (Als de hemel openbreekt)
– Gods goede geboden
– Zingen: Ps. 119: 42, 44
– Gebed
– Schriftlezing: Joh. 14: 15-18
– 1 Joh. 2: 1-6
– Woord voor de kinderen
– Zingen: OTH 441 (Elk oog zal Hem zien als Hij komt, kinderlied)
– Verkondiging, thema: ‘Een andere Trooster’
– Zingen: OTH 137 (Heilige Geest van God, adem in ons midden)
– Dankgebed / voorbede
– Collecte
 
QR12052024.png
 
– Zingen: Ps. 145: 1
– Zegenbede