Predikant:  ds. W. Herwijnen uit Zwijndrecht
Organist:  Linda Stolk
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom.

Intochtslied Psalm 124: 1,4. ‘Laat Israël..’

Stil gebed, bemoediging en groet.

Drempeltekst Joh, 14: 1-6. ‘Wees niet….door Mij.’

Zingen Op Toonhoogte 400. ‘Wat zal…’

Gebed om de H. Geest.

Schriftlezing Psalm 84. ‘Hoe lieflijk….vertrouwt.’

Zingen Psalm: 122: 1,3. ‘Hoe sprong…’

Verkondiging met als thema: ‘Leven met de hemel in je hart.’

Intro: Gods belofte: Greet Brokerhof.

Ik heb je nooit Luilekkerland beloofd,

een plaats van slapen, luieren en eten.

Ik heb je wel een nieuwe wereld toegezegd,

maar niet vanzelf – dat lijk je te vergeten.

Want jij verwijt Mij, dat het zolang duurt.

Maar waar blijf jij? Ik heb jou toch gestuurd?

……..

Slot:

Ik heb je nooit een toverstaf beloofd,

waarmee je alle onrecht kunt voorkomen.

Ik heb je wel mijn Geest gegeven - weet je wel?

Mijn kracht om zelf te werken aan je dromen.

Gebruik die kracht, dan speel je heel wat klaar.

Je helpt Me toch? Zo maken wij het samen waar.

Zingen Psalm 84: 1,3,4. ‘Hoe lieflijk…’

Dankgebed en voorbeden.

Geloofbelijden en zingen (Opwekking 544) Op Toonhoogte 203. ‘Meer dan rijkdom..’

Collecte.

QR12052024

Slotlied Op Toonhoogte 182. ‘Genade zo…’

Zegen.