Predikant:  ds. C. van Dis uit Nieuwegein
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagsschool:  Leonie
Oppas:  Mirthe v.d. Berg, Nathan v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom en Mededeling

Gezang 457 : 1, 3 en 4

Votum en groet                        

Psalm 87 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis                     

Psalm 87 : 4

Gebed

Kinderlied                                          

Lied van de maand (OTH 134 De wind steekt op)

Schriftlezingen 1) Johannes 7, 37-39

Antwoordlied                   

OTH 137 Heilige Geest van God, adem in ons midden

2)  Handelingen 2, 1-21

Gezang 242 : 1 en 2

Preek          Jezus vervult al zijn beloften Joh. 7, 38

Psalm 84 : 1, 3 en 6

Gebed

Collecte

QR19052024.png

OTH 327 Machtig God

Zegen