Predikant:  ds. G.A.v.d. Weerd uit Geertruidenberg
Organist:  Hans Viskil
Zondagsschool:  Tineke, Nadine
Oppas:  Leonie Dekkers, Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening

 

Welkom en mededeligen

Intochtspsalm: Ps 8: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Ps 8: 5 en 6

Lezing van de wet: Lev. 19: 1-4 en 11-18

Ps 119: 65

Gebed                                                                                                                                                                                    

Schriftlezingen:

OT.: Ex. 3: 1-6

Gz 255: 1

Brieven: Rom. 8: 12-17

Gz 255: 2

Evangelie: Joh. 3: 1-13

Gz 255: 3 en 4

Kindermoment

Ld 134  OTH (Als de hemel openbreekt/De wind steekt op)

Preek

tekst: Joh. 3: 8

scopus:  Een ongrijpbare werkelijkheid

Orgelspel

Geloofsbelijdenis

Gz 421

Gebeden: dankgebed/voorbeden/stil gebed en “Onze Vader”.

Inzameling van de gaven

QR26052024.png

Slotlied: Gz 109: 1, 5 en 6                                                         

Zegen

Gezongen “Amen”