Predikant:  ds. A. Groen uit Rijsoord
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud groenvoorziening
 
Welkom en mededelingen
Ps 89:1 en 7
Votum en groet
Ps 84: 3, 4 en 5
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 3: 1 t/m 9. NBG 1951
Ps 62: 5, 6 en 7
Preek.  Hand 3:6
Toonhoogte 197: 1, 2,3 (Ik zie een poort wijd open staan) 
Geloofsbelijdenis
Gez 244: 2 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecten
 
QR26052024
 
Gez 255: 1, 2 en 3
Zegen