Predikant:  ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Organist:  Arie Bestebreur
Zondagsschool:  Gerja, Maaike
Oppas:  Maaike/Bart de Winter
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom en Mededelingen

Samenzang: Gezang 477 (LvK)

 Votum en groet

 Samenzang: Psalm 145:  2 en 3

 Geloofsbelijdenis

 Samenzang: Psalm 51:  5

 Gebed om schuldvergeving en verlich­ting door de Heilige Geest

 Schriftlezing:

 - Joël 2: 28 -32 (NBV)

- I Corinthiërs 12: 1 - 11 (NBV)

 Samenzang: Lied van de maand

Prediking

Samenzang:  Lied 374 (OTH) Ik wil jou van harte dienen

 Dankgebed, Voorbede

Collecte

QR02062024.png

 Samenzang: gezang 44 (LvK)

Zegen