Predikant:  Prop. H.A. Kramer uit Lunteren
Organist:  Hans Viskil
Zondagsschool:  Tineke, Bart
Oppas:  Lianne Brussé, Norali Smit
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Aktie

Welkom en mededelingen

Oth 369 (2015) Aan de maaltijd wordt het stil

Stil gebed en votum

Psalm 1

Wet

Psalm 143:8 en 9

Gebed

Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Oth 448 (2015) Vul mij met uw Geest.

Kinderen naar de zondagsschool

Preek: Galaten 5:16 Tussen D-day en V-day:

  1. Wandel
  2. Door de Geest
  3. en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen

Oth 118 (2005) Leid mij Heer, o machtig Heiland

Dankgebed

Collecte

QR09062024.png

Oth 31 (2005) Psalm 119:3,17 en 47 (1773)

Zegenbede