Predikant:  ds. M. Olthoff uit Mijnsheerenland
Organist:  Linda Stolk
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in Aktie

Thema: danken

Welkom en mededelingen

Psalm 92: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst 1 Thessalonicenzen 5: 18

Zingen Psalm 50: 7, 10, 11

Geloofsbelijdenis (staand)

Zingen Op Toonhoogte 302: 1, 2 

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen

Leviticus 13:1-8, 45-46

Lucas 17:11-19 

Zingen gezang 257(Halleluja, eeuwig dank en ere)

prediking

Zingen Psalm 103: 1, 2, 3

Dank en voorbeden

Gaven

 QR09062024.png

Slotlied gezang 393 (De dag door uwe gunst ontvangen)

Zegen