Projecten van de zendingsbussen in 2024

De Pauluskerk in Rotterdam

De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zorg voor de medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. Alles versterkt.

De Pauluskerk werkt vanuit de overtuiging dat de Bijbel ons oproept om te zien naar en hulp te bieden aan mensen die het zonder helper niet redden. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, positie of status.

Samen werken aan een mooiere, eerlijke samenleving, waar recht wordt gedaan aan élk mens. Met donaties kunnen zij onder meer:

  • het open huis 7 dagen per week open houden;
  • 5 dagen per week een warme maaltijd serveren aan de allerarmsten;
  • mensen die door alle vangnetten heen zijn gevallen op weg helpen, met maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk en noodbedden;
  • medische zorg bieden aan mensen zonder geldige verblijfspapieren of zorgverzekering;
  • met creatieve en andere activiteiten levenskracht helpen versterken; en
  • maatschappelijke acties voeren om onrecht aan de kaak te stellen en oplossingen af te dwingen.

Een stabiel thuis voor kinderen - KIA

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Een stabiel thuis voor kinderen die getraumatiseerd en kwetsbaar zijn kunnen in de gezinshuizen van Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In de Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp.

Projecten van de zendingsbussen in 2023

De zendings(deur)bussen hebben over 2023 het mooie bedrag van EUR 1.482,45 opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten:

  • Stichting Pa en Zoon Helpen uit Oud-Beijerland zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka
  • SchuldHulpMaatje Nederland is erop gericht mensen met schulden vroegtijdig te bereiken.